Описание на проекта

Описание на проекта:

Закупуване на рекламни материали с логото на ЕСН Софийски университет както за членовете на организацията и за евентуални партньори, така и за раздаване на студенти по Еразъм по време на welcome days и събития, организирани през годината. Всички материали ще имат и логото на Студентитски съвет.

Цели на проекта:

Целта е да се популязира организацията както между локалните и Еразъм студенти , така и пред членове от другите секции, а също и партньори на организацията на ниво Софийски университет.

Задачи на проекта:

Поръчване на рекламни материали - 50бр. тениски, 500бр. химикалки, 500бр папки, 100бр тефтери, 20бр USB памет, 50бр термо чаши, 100бр ключодържатели отварачки всички с логото на ЕСН Софийски университет и Студентски съвет към сУ.

Целева група:

Членовете на ЕСН Софийски университет, Еразъм и локални студенти в Софийски университет, партньори за организацията.

График на проекта:

Подаване на молба за финансиране.
Одобряване на молбата за финансиране.
Свързване с фирмите, отговорни за изработката на рекламните материали.
Изработка на рекламните материали.
Разпространяване на материалите до целевите групи.

Необходими ресурси:

2200лв

Финансово описание на проекта:

Цветна тениска - 50бр.
цена - 7,08 лв/бр.

2. Химикалка - 300 бр.
цена - 0,83лв/бр.

3. Ключодържател - 100 бр.
цена - 2,74 лв/бр.

4. USB памет - 20 бр.
цена - 12,66 лв/бр.

5. Термо чаша - 50 бр.
цена - 6,72 лв/бр.

Това са цените, които са ни изпратени от Serpentina OOD.

Партньори на проекта:

Не