Описание на проекта

Описание на проекта:

Празникът на японската култура “Бункасай” е ежегодно събитие, организирано от студентите на специалност Японистика в СУ. Провежда се в рамките на един ден и има за цел популяризиране на японската култура в България и запознаване на гостите със специалност Японистика и възможностите, които тя предлага. Ще се проведе за петнадесета поредна година, като тазгодишната тема е „Ханами: Под вишневия цвят“.

Празникът включва в себе си различни сценични изяви, демонстрации, презентации, уъркшопове, интерактивни игри с образователен характер и др. Състои се от две части – сценична и извънсценична. Сценичната част представлява оригинална пиеса, вдъхновена от японски традиционни пиеси; музикално изпълнение, традиционни и модерни танци.

Извънсценичната част се състои от уъркшоп-стаи с различна тематика, които запознават гостите с различни аспекти на японската култура, както и с дейността на специалност Японистика. Някои от стаите са: калиграфия, стая на ужасите “кайдан”, стая „ракуго“ – традиционно японско театрално изкуство, “чайна” стая, работилничка за оригами, информационна стая за специалността, обличане на лятно кимоно “юката” и др.

Подготовката за “Бункасай“ започна още през октомври 2019 г. Студентите от първи до четвърти курс организираха срещи, на които решиха каква да е концепцията на събитието и какъв да е начинът, по който тази концепция да бъде осъществена в съответната година. Тази година темата е свързана със сакурата, или вишневия цвят. На тазгодишния бункасай гостите ще могат да се запознаят с японската пролет и „ханами“ – наслаждаване на вишневия цвят, посредством запленяващите сценични изпълнения и интерактивните уъркшоп-стаи, които студентите от специалност Японистика ще подготвят.

Събитието има за цел да бъде увлекателно и информативно, а гостите да се докоснат до японските култура, мислене и естетика. За тази цел студентите на доброволни начала се разделят на групи, като, поради сравнително малкия им брой, често има хора, ангажирани с няколко различни проекта. Включват се и японски студенти, учещи в университета през текущата година. Всичко се съгласува с преподавателите от специалност Японистика, които в случай на нужда дават напътствия и съвети за ефективното осъществяване на проекта.

През учебната година се изготвя сценарий за пиесата и за сценичната част като цяло, правят се репетиции на танците, изготвят се програмите за уъркшоповете и се изясняват материалните и финансовите нужди за реализацията на проекта. Рекламата на събитието започва в средата на април в социалните мрежи, чрез плакати и покани. Също така, студенти от специалност Японистика посещават училища, където представят събитието пред гимназисти. В края на април и началото на май са финалните приготовления и репетиции.

Линкове към предишните издания на празника, където могат да бъдат намерени снимки, видеа, отзиви и коментари на гостите:
Бункасай 2012: https://www.facebook.com/events/134893409975969/
Бункасай 2013: https://www.facebook.com/events/148249918695623/
Бункасай 2014: https://www.facebook.com/events/517150111728231/
Бункасай 2015: https://www.facebook.com/events/387067391484498/
Бункасай 2016: https://www.facebook.com/events/1734733563465237/
Бункасай 2017: https://www.facebook.com/events/240977626378543/
Бункасай 2018: https://www.facebook.com/events/1931161066925105/
Бункасай 2019: https://www.facebook.com/events/2341936279418622/

Цели на проекта:

Петнадесети празник на японската култура Бункасай – „Ханами: под вишневия цвят“ има за цел:

На първо място, да обогати знанията на българската публика за особеностите на традиционната японска култура, език и народ.

На второ място, празникът цели да запознае бъдещите кандидат-студенти с възможностите, които една от най-желаните специалности във ФКНФ - специалност Японистика, предлага, както и с условията на учене, материалната база, преподавателския екип и потенциалните им бъдещи колеги.

Също така чрез планирането и осъществяването на събитие от подобен мащаб (особено за сравнително малка специалност) целта е да демонстрираме на всички посетители какви възможности предлага университетът и на какво са способни неговите студенти.

Безспорно с организирането на „Бункасай“ целим и да допринесем за поддържането на връзките и партньорствата най-вече с Посолството на Япония в Република България, но и с различните училища и школи по японски език, както и с клубове и организации, свързани с японската култура, благодарение на които всяка година млади хора се вдъхновяват да постъпят в специалността.

Не на последно място събитието цели да достигне и надмине миналите издания на празника.

Задачи на проекта:

Задачи за сценичната част:
Състои се от приветствени речи от организаторите към официалните гости на събитието, пиеса, базирана на приказка от японския фолклор, музикално изпълнение, традиционни и модерни танци. Пиесата и танците целят да представят японската култура по развлекателен начин, достъпен за всички възрасти.

Задачи за извънсценичната част:
Състои се от интерактивни уъркшоп-стаи на различна тематика. Те целят да дадат възможност на гостите да се докоснат до традиционните японски изкуства и културни дейности, като в демонстрациите ще са вплетени аспекти от японския фолклор и за пролетта в Япония. Освен уъркшоп-стаи сме предвидили японски „чайна” и „ракуго” стаи, както и хранителни щандове „ятаи”, които са се доказали като изключително популярни сред посетителите.

Целева група:

В целевата група попадат:
Ученици, които обмислят да продължат образованието си в Софийски университет и имат интерес към японската култура.
Студентите от Софийски университет – както тези от ФКНФ, така и от други факултети, които биха искали да разширят познанията си за Япония.
Студентите от специалност “Японистика”, за които това събитие е добра възможност за сплотяване и за задълбочаване на познанията по темата на фестивала.
Всеки, който има интерес към японската култура и би искал да се наслади на традиционни японски ритуали и практики от периода Едо като бойни изкуства, игри, калиграфия и др.
Японците, пребиваващи в България – студенти, преподаватели, дипломати и др., чието посещение допринася за положителното развитие на двустранните културни и дипломатически отношения между България и Япония.
Не на последно място – широката публика. Входът е свободен. Както сценичната, така и извънсценичната част са подбрани така, че да са лесно разбираеми и достъпни за всекиго. Предишните издания на събитието се радват на голям успех и отразяване в родните медии.

График на проекта:

11.10.2019 – 13.12.2019 – Избиране на главни отговорници и тема, обсъждане на идеи и изграждане на цялостна концепция за събитието.
13.12.2019 – 10.02.2020 – Изграждане на програмата на събитието и разпределяне на роли и задачи. Редовни срещи с организаторите и изготвяне на материален и финансов план. Съставяне на сценарий за сценичната част.
17.02 – 07.05.2020 – Редовни организационни срещи, репетиции, изработване на декори и украса. Кампания по популяризиране на събитието.
08.05 – 09.05.2020 – Подготовка на залите и генерална репетиция.
10.05.2020 – Провеждане на събитието.
11.05 – 25.05.2020 - Съставяне на описателен и финансов отчет на събитието. Представяне на отчетите пред Студентски съвет.

Необходими ресурси:

Човешки ресурс – студентите от специалност Японистика, японски студенти на обмен в СУ.
Административен ресурс – одобрение за ползване на материална база (сградата на Центъра за източни езици и култури - ЦИЕК) от управителя на сградата и ръководители на катедри; Одобрение на проект за финансиране на събитието от СС.
Материална база – сградата на ЦИЕК, аудиторни зали.
Техника – озвучителна техника, проектори, компютри, телевизори и друга презентационна техника.
Финансиране – закупуване на материали за изработване на украса и декори, закупуване на материали за провеждането на уъркшоп стаите, закупуване на костюми за пиесата и танците, закупуване на продукти за храна и напитки.

Финансово описание на проекта:

- Материали от Университетска печатница:
300 бр. програми, двустранен печат (черно-бял), формат А5
250 бр. флаери, едностранен печат (цветен), гланцирана хартия, формат А6
50 бр. официални покани, двустранен печат (черно-бял), картон, формат А5
30 бр. плакати с рекламна цел, едностранен печат (цветен), формат А2
20 бр. менюта за стая “Чайна”, едностранен печат (цветен), ламинирани, формат А5
50 бр. шаблони за украси за стаи „Чайна“ и „Ракуго“, едностранен печат (цветен), формат А4
50 пъти принтиране на хартия 100 гр. А4 черно-бяло
20 пъти принтиране на хартия 100 гр. А4 цветно
20 пъти принтиране на хартия (плакати) 150 гр. А3
50 пъти принтиране на хартия 300 гр. А4
Ламиниране на 10 листа А4
Печат на банер – Широкоформатен печат, Ламиниран винил

- Материали за обща украса:
6 бр. Коледни лампички, LED, 3 м (9.50 лв. на брой) – 57 лв.
2 бр. Гирлянд соларни цветни лампи (15.90 лв. на брой) – 31,80 лв.
1 бр. Фенер LED гирлянд – 58 лв.
6 бр. Цветен гирлянд (4 лв. на брой) – 24 лв.
3 пакета ароматни пръчици (1.49 лв. на пакет) - 4.47 лв.
4 бр. изкуствен пролетен клон (14.40 лв. на брой) - 57.60 лв.
ОБЩО: 232,90 лв.

- Материали за стая “Калиграфия”
2 пакета по 1000 листа японска калиграфска хартия Ханши半紙 (29,50 лв. на брой) – 59 лв.
4 бутилки течен туш (течно мастило) (5 лв. на брой) – 20 лв.
ОБЩО: 79 лв.

- Материали за стая “Обаке”
5 ролки хартиено тиксо (2 лв. на брой) - 10 лв.
15 ролки Алуминиево фолио (3 лв. на брой) – 45 лв.
40бр. Черни торби за боклук 60л (1,75 лв. на брой) – 70 лв.
5 ролки бинт 8см (3,50 лв. на брой) – 17,5 лв.
500гр Изкуствена кръв – 25 лв.
1 кутия тебешир – 2 лв.
1 бр. Малка черна дъска – 10 лв.
10 бр. Спринцовки 50 мл – 3 лв.
5м Бял плат – 60 лв.
3 бр. Перуки /дълги, черни/ (30 лв. на брой) – 90 лв.
4 бр. Бели блузи (10 лв. на брой) – 40 лв.
1 кутия Бяла боя за лице – 12 лв.
1 кутия Червена боя за лице – 12 лв.
1 кутия Черна боя за лице – 12 лв.
1 тубичка Сценично лепило (spirit gum) – 8 лв.
1 тубичка C-200 – 1 тубичка (500 гр.) – 3 лв.
1 пакет Памук – 1 пакет – 1,50 лв.
1 чифт Бели лещи – 1 чифт – 27 лв.
1 кутия Хирургически ръкавици – 1 кутия – 8 лв.
1 кутия Медицински маски – 1 кутия – 8 лв.
10 бр. кашона средни (2,50 лв. на брой) – 25 лв.
20 бр. кашона големи (5 лв. на брой) – 100 лв.
ОБЩО: 589 лв.

- Материали за стая “Чайна ”
3 четки за чаена церемония – пурпурен бамбук – 5 см (25 лв. на брой) - 75 лв.
3 лъжици за чаена церемония (11 лв. на брой) - 33 лв.
3 чаши за чаена церемония Koharu керамика – 13 см (45 лв. на брой) - 135 лв.
3 кутии за чай за чаена церемония (41 лв. на брой) - 123 лв.
200 цветни листа А4 – 10.20 лв.
5 пакета билков чай (2 лв. на брой) - 10 лв.
5 пакета плодов чай (2 лв. на брой) - 10 лв.
5 пакета черен чай (2 лв. на брой) - 10 лв.
200 гр. матча – 60 лв.
90 бр. яйца - 15 лв.
5 кг. Захар - 5 лв.
7 кг. брашно – 10.50 лв.
600 гр. мед - 6 лв.
2 кг. брашно за кекс - 4 лв.
550 гр. масло - 6 лв.
1 литър мляко - 1.70 лв.
2.5 кг. оризово брашно - 25 лв.
35 гр. сода - 0.20 лв.
500 гр. готварски шоколад - 20 лв.
100 гр. кафе - 8 лв.
10 пакетчета желатин – 5.50 лв.
1 литър бита сметана (животинска) - 9 лв.
2.5 кг. адзуки (такофудс) - 75 лв.
60 мл. соев сос - 2 лв.
1 литър олио - 2.5 лв.
120 гр. картофено нишесте - 2.60 лв.
20 пликчета различни видове захарни пръчици (0,55 ст. На брой) - 11 лв.
100 листа цветна хартия за украса - 10 лв.
3 кутии стреч фолио - 5.50 лв.
1 ролка кухненска хартия – 5 лв.
10м Хартия за печене – 3 лв.
100 Дървени вилички – 10 лв.
100 Кръгли картонени чинии (23 см) – 10 лв.
100 броя прозрачни пластмасови чаши 200 мл – 1.20 лв.
200 броя салфетки – 5 лв.
ОБЩО: 725 лв.

- Материали за стая “Работилничка”
6 пакета х Копирна хартия А4 – зелен цвят по 50л. (1,99лв./бр.) – 11,94лв.
6 пакета х Копирна хартия А4 – розов цвят по 50л. (1,88лв./бр.) – 11,28лв.
2 пакета х Цветна хартия А4 – неонови цветове по 100л. (3,85лв./бр.) – 7,70лв.
2 пакета х Цветна хартия А4 – пастелни цветове по 100л. (3,75лв./бр.) – 7,50лв.
5 ролки х Крафт хартия натурална – ролка 55см/32м (8,00лв./бр.) – 40лв.
6бр. х Кашон 45см/45см/70см (2,95лв./бр.) – 17,70лв.
10бр. х Бял кадастрон 70х100 (0,80лв./бр.) – 8лв.
20бр. х Цветен кадастрон 70х100 (1,20лв./бр.) – 24лв.
15бр. х Спрей за графити – (6лв./бр.) – 90лв.
2бр. х Ръчна монтажна пяна (7,49лв./бр.) – 14,98лв.
2бр. х Плоска четка 70мм – (4,49лв./бр.) – 8,98лв.
6бр. х Плоска четка 60 мм – (3,29лв./бр.) – 19,74лв.
2бр. х Тел 0,9мм по 50м. (9,79лв./бр.) – 19,58лв
3кг С200 лепило (12,29лв./бр.) – 12,29лв.
5бр. х Темперна боя 500мл (15лв./бр.) – 75лв.
7бр. х Тръба ПВЦ Ф50 1М (3,90лв./бр.) – 27,30лв.
2бр. х Пистолет за горещ силикон (6,99лв./бр.) – 13,98лв.
10бр. х Комплект от 3бр. силиконови пръчки 7 мм (1,49лв./бр.) – 14,90лв.
Канцеларски материали (тиксо и т.н.) – 25лв.
Клечки за зъби и сламки за пиене – 5лв.
MOD PODGE Завършващ лак и лепило 300мл – 12,70лв.
Общо: 467,7 лв.

- Материали за стая “Аниме и манга”
10000 топчета „Орбис“ – 20 лв.
10 м тел (на метър) – 3 лв.
16 бр. закачалки с вакуум – 4 лв.
6 бр. спортни рингове за игра – 20 лв.
6 бр. топчета за пинг-понг – 9 лв.
2 бр. ПВЦ тръби Ф50 (1 м) – 5 лв.
2 бр. бирен картон 2/2 м – 5 лв.
2 пъти цветна хартия А4 (пастел) 100 листа – 10,80 лв.
2 пъти цветна хартия (розова IT170) 50 листа – 4 лв.
20 бр. Тишу хартия (светло розова/синя) – 8 лв.
1 бр. хартиено тиксо – 3 лв.
1 бр. двойнолепящо тиксо – 3 лв.
ОБЩО: 94,80 лв.

- Материали за щандове „Ятаи“
20 кг Ориз за суши "Ибуки" – 52,80 лв.
20 бр. Пшенични нудели Chunsi 300 гр. (3.00 лв./бр.) – 60 лв.
17 л Соев сос с по-малко сол Lee Kum Kee – 79,20 лв.
1 бр. Октопод в тарелка Moyseafood 2 кг (29.04 лв./кг) – 58,08 лв.
3 кг Пушено месо от сьомга Alexfish (21.12 лв./кг) – 63,36 лв.
5 бр. Оризово брашно Farmer 400 гр. (4.00 лв./бр.) – 20 лв.
18 л Мирин Honteri – 123 лв.
4 кг Джинджифил Alexfish (7,32 лв./кг) – 29,28 лв.
100 листа Нори зелено Yamamotoyama 120 гр. – 29,04 лв.
12 пакета Бамбукови шишчета Jade Temple 25 бр. (2,00 лв./бр.) – 24 лв.
3 пакета Дървени клечки Seafood Market 100 бр. (5,64 лв./бр.) – 16,92 лв.
5 кг Оризово брашно без глутен (5,75 лв./кг) – 22,88 лв.
3 кг Морска сол (0,69 лв./кг) – 2,07 лв.
12 кг Брашно тип 500 София Мел Класик (2,59 лв./2 кг) – 15,54 лв.
6 кг Бяла кристална захар Сладея (1,49 лв./кг) – 8,94 лв.
3 л Олио Калиакра Първа преса (2,29 лв./л) – 6,87 лв.
7 стека Кора с 30 бр. яйца размер L (8,99 лв./кора) – 62,93 лв.
1.5кг Джинджифил (1,59 лв./150 гр.) – 15,90 лв.
20 връзки Зелен лук (1,29 лв./връзка) – 25,80 лв.
12 бр. Майонеза Жирновь семейна 400 гр. (1,99 лв./бр.) – 23,88 лв.
20 бр. Риба тон Compass късчета в собствен сос 160 гр. (2,99 лв./бр.) – 59,80 лв.
5 кг Моркови (0,69 лв./500 гр.) – 6,90 лв.
5 кг Тиквички (2,29 лв./500 гр.) – 22,90 лв.
5 кг Лук кромид стар - (0,89 лв./500 гр.) – 8,90 лв.
4 кг Царевично нишесте (2,24 лв./кг) – 8,96 лв.
1,8 л Тонкацу сос – 35,00 лв.
1 кг Даши-но-мото – 32,00 лв.
ОБЩО: 915,2 лв.

- Материали за сценичната част
5 м плат червен сатен за 10 бр. шалчета (5 лв. на метър) – 25 лв.
4 бр. бели хаппи/юката (20 лв. на брой) – 80 лв.
4 бр. червени хаппи/юката (30 лв. на брой) – 120 лв.
ОБЩО: 225 лв.

- Документиране на събитието – 500 лв.
Чрез професионален фотограф, който да заснеме цялостната подготовка по време на подготвителния период и по време на самото събитие. Услугите ще включват правене на снимки, както и заснемане на видео на събитието.

ОБЩО ВСИЧКО: 3828,50 лв.

Партньори на проекта:

Специалността се самофинансира за част от материалите за изработване на украса и декор, както и за символичните награди за викторината, закупени от Япония. Специалността разполага със собствена техника за озвучаване, телевизори и проектори. Студенти ще предоставят собствени конзоли и при нужда – допълнителна озвучителна техника. Японските облекла и аксесоари за стая “юката” и “чайна” ще се заемат от Културния център на Посолството на Япония в Република България, от наличните в специалността, както и от преподаватели, завършили и настоящи студенти на СУ. Не се предвижда друго финансиране освен това, предоставено от Студентски съвет.