Описание на проекта

Описание на проекта:

EuroXPro е международна конференция, организирана от AIESEC Турция и фокусирана върху изграждането на ефективни екипи на ръководни позиции и вътрешни процеси. Тазгодишното издание на конференцията ще събере над 200 човека от над 30 европейски държави, което е предпоставка и възможност за осъществяване на партньорства с чуждестранни офиси, което би довело до повече резултати за локалния офис на AIESEC към Софийски Университет.

Цели на проекта:

Обединяване на студентите от организацията. Повишаване на познанията в различни области, свързани с предмета на обучение в университета, както и дейностите в организацията - разработване на проекти, бизнес развитие, маркетинг, мениджмънт, финанси, обучителни дейности и други. Чрез културен обмен и десетки лекционни и практически модули, лекторите ще предадат богатия си опит на участниците. Конференцията е полезна за развитието в образователната сфера, но и за изграждането на важни компетенции включващи работа с хора и междукултурно общуване. Задълбочаване на разбирането на членовете за общата цел на организацията. Обменът (професионален и културен) цели личностно, професионално и културно развитие на студентите и последващото прилагане на нови знания, след завръщане от конференцията.
Представлявайки Софийски университет на конференцията, броят възможности за студентите на университета за професионален или доброволчески обмен (основната дейност на организацията) се увеличава значително.

Задачи на проекта:

Задачите на проекта са два типа - теоретични и практически. Теоретичните са свързани с това, да разберем и споделим добри работни практики от представители на другите държави в съответната функционална област, а практическите - да задълбочим нашите собствени знания и умения, чрез различни игри и реални казуси, изводите от които да приложим в работата си на локално ниво.

Целева група:

Студентите на Софийски университет- след завръщане от конференцията и прилагане на научените там добри практики, членовете на AIESEC Софийски университет несъмнено ще предоставят по-добри възможности за студентите на самия университет.
Студенти или наскоро завършили такива, членове на AIESEC от цяла Европа, заемащи ръководни позиции в управителните тела на респективните локални офиси.

График на проекта:

09.03 влак София- Истанбул
11.03 полет Истанбул- Анталия
11.03 – 15.03 – дати на конференцията
15.03 полет Анталия- Истанбул
16.03 влак Истанбул- София

Необходими ресурси:

Ресурсите, необходими за гарантиране на участието на екипа в конференцията са финансови и са подробни представени в следващата графа.

Финансово описание на проекта:

2 х 240€ = 480€ - Такси за участие
2 х 100€ = 200€ - Такси за транспорт (влак + самолет)
2 х 100€ = 200€ - Дневни разходи (по 20€ на човек на ден)
880€ или 1760 BGN (за двамата участници)

Партньори на проекта:

Няма.