Описание на проекта

Описание на проекта:

European Youth Event се организира от Европейския парламент от 2014 г. насам. EYE e международно събитие на континентално ниво, което се провежда веднъж на две години и събира групи от млади доброволци и активни граждани със засилен интерес в европейските политики, които в рамките на три дни през месец май се срещат в Страсбург, Франция, за да обменят идеи и нагласи за бъдещето на ЕС и да изготвят обща позиция по зададени теми, която после да бъде връчена на представителите на Европейския парламент.
До този момент Софийският университет не е бил представляван на EYE, но ние събрахме отбор от единадесет студенти с отлична подготовка по право на ЕС, отговаряйки на минималния критерий от десетима участници - мотивирани студенти от IV курс, специалност ,,Международни отношения“, доброволци към Представителството на Европейската комисия в България – в проекта ,,Младежки екип Европа“. Смятаме, че участието в подобна среща не само ще обогати знанията ни в сферата, но и ще ни даде възможност да споделим натрупания опит с колегите от специалност „Право“ и „Международни отношения“ с интерес към европейските тематики и от други университети.

Цели на проекта:

Целта на проекта е да насърчи ангажираността на младите хора към политиките на ЕС, както и добиването на незаменим професионален опит в общуването на международно ниво и участието на международни форуми. EYE създава платформа за младежите от ЕС да изразят своята позиция относно проблемите на Съюза и да дадат своя поглед върху посоката, в която ЕС да се развива.
Освен това ние самите се стремим да повишим разпознаваемостта, както на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, така и на младите специалисти, със засилен интерес към правото на ЕС и неговите политики от факултета ни. Проектът цели развиване на комуникационните умения и уменията за работата в екип на участниците и осъществяване на мултикултурни контакти със студенти от цяла Европа.

Задачи на проекта:

В продължение на два дни участниците имат възможността да се включат в широк кръг дейности и да станат част от артистични изпълнения, създадени в сътрудничество с партньори, младежки организации и със самите участници. Проектът включва срещи с много вдъхновяващи оратори, влиятелни личности, експерти, активисти и инфлуенсъри.
След събитието позициите на младите хора се представят в доклад, който се раздава на всички членове на Европейския парламент. Някои от участниците ще имат още възможността да доразвият най-вдъхновяващите идеи и да ги представят пряко на членовете на парламентарните комисии по време на специални младежки изслушвания в ЕП.
Към момента на сайта на събитието е наличен работен вариант на програмата EYE2020. Той включва 112 дейности. Тези дейности ще бъдат допълнени от дейности, организирани от младежки организации и участници. Всички дейности на проекта протичат под надпис „Бъдещето е сега“. Окончателната версия на програмата ще излезе през март 2020 г. и ще включва около 300 дейности. Всяка активност отговаря на различна област, част от политиките на ЕС. Такива области са култура, демокрация, икономика, образование, околна среда, права, иновации, общество, устойчивост и др.

Целева група:

EYE се стреми да насърчава равенството със силен ангажимент към достъпността за всички. Всички европейски младежи на възраст между 16 и 30 години могат да участват. EYE е събитие за младите хора, създадено съвместно с тях. През 2014 в първото издание на събитието участие вземат 5000 души, а през 2018 броят на младежите достига 8000.

График на проекта:

- ноември 2019: организиране на групата.
- декември 2019: подаване на молба до Декана на Юридическия факултет и одобрение за финансова подкрепа и осигуряване на транспортните разходи.
- 10 януари 2020: отваряне на платформата за регистрация, индивидуално регистриране за EYE и регистриране като група с team leader.
- февруари 2020: кандидатстване по проект към Студентски съвет; резервиране на мястото ни за настаняване с подкрепата на предварителните списъци с препоръчани за студенти хотели от ЕП.
- март 2020: обявяване на финалната програма на събитието; закупуване на самолетните ни билети.
- 28-31 май 2020: European Youth Event 2020: The Future is now - общият брой дейности се очаква да бъде 300 - на различни теми, включващи демокрация, икономика, околна среда, култура и други.
- юни 2020: последващи дейности на споделяне на придобитите умения и опит с колеги от Софийски университет.
- юни - декември - обединяване на идеите и становищата на участниците в доклад, който се предоставя на вниманието на всеки член на Европейския парламент.

Необходими ресурси:

Събитието е освободено от такса за участие, но Европейският парламент не отпуска средства на участниците. Затова се нуждаем от средства за престоя на групата от Софийския университет:
1. Дневни за периода 28-31 май
2. Настаняване – 3 нощувки в Страсбург

Финансово описание на проекта:

1. 11 души x 20 евро x 4 дни = 880 евро (дневни за периода)
2. 11 души x 54 евро x 3 нощувки = 1782 евро (настаняване за периода)
*може да се приложи предварителна фактура от резервирания хотел
(съгласно НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА и Приложение 2 към Наредбата)

Партньори на проекта:

Юридическият факултет на Софийски университет поема транспортните разходи на групата София-Страсбург-София (11х200евро).

Файлове: