Описание на проекта

Описание на проекта:

„Разкажи ми с танц 2. Танцова приказка с кауза” e проект за осъществяването на шоуспектакъл с най-добрите танцьори сред студентите на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. В режисурата е заложено под съпровода на цигулка, смесена с хип-хоп, рок и електронна музика да бъде разказана танцова приказка, чиято цел е набирането на средства за студенти на Софийския университет със сериозни двигателни увреждания. Средствата ще бъдат разходени под формата на поощрителни стипендии за студентите в неравностойно положение, които са изправени пред безброй пречки по пътя на своето развитие, но въпреки тях съумяват да бъдат изключително активни и успешни в образованието си. Подбрани са студенти с увреждания от СУ със спортни постижения, постижения в сферата на науката, изкуството и различни социални дейности.
През предходната академична (2018/2019) година в Софийския университет „Св. Климент Охридски” се проведе за първи път в историята на учебното заведение танцов конкурс - „Разкажи ми с танц” със съдействието на Студентски съвет. В него бяха отличени танцьори на много високо ниво в различни стилове танци от жури в състав от популярни български професионални хореографи, работещи в сферата на танцовото изкуство и шоубизнеса в България. Някои от отличените танцьори в конкурса дори понастоящем преподават на свои собствени любителски групи по танци. Именно чрез този конкурс бяха подбрани танцьорите за шоуспектакъла с кауза.

Видео линкове от миналогодишното събитие, заснето от телевизия "Алма Алтер":

https://www.youtube.com/watch?v=iJu5wO89ZTg&t=532s

https://www.youtube.com/watch?v=lLekd3Y5Y7E&t=4s - репортаж на телевизия "Алма Алтер"

Цели на проекта:

Освен поощрителните стипендии, с които проектът цели да награди студентите с увреждания, той насърчава социалната ангажираност на студентската общност в Софийски университет. Наличието на благотворителни събития, организирани от Студентски съвет от своя страна спомага за поддържането на имиджа й на социално ангажирана организация. Проектът освен осъществяване на благотворителната кауза цели и популяризиране името на Студентски съвет сред аудиторията на спектакъла и в медиите. Цел на проекта ще бъде и широкият отзвук от реализирането му.

Задачи на проекта:

- Осигуряване на зала за репетиции и провеждане на спектакъла (Вече е осигурена възможност за провеждане на събитието в кино-театър „Освобождение”. Беше проведена среща с директора на театъра, който поради естеството на събитието – а именно, че то е благотворително – изготви изключително изгодна оферта за ползване на залата.)
- Наемане на зала за репетиции
- Реклама/разпространение на информация за проекта в социалните мрежи, печатно чрез плакати от печатницата на СУ
- Изготвяне на покани за събитието и разпространението им
- Осигуряване на осветител и озвучител (Театърът разполага със служители по посочените направления и изготвената оферта за наем на залата включва хонорар за осветител и озвучител и съответно извършване на услугите.)
- Създаване на хореография за спектакъла и подготовка – провеждане на индивидуални и общи репетиции с танцьорите
- Изпращане на покани към официални гости – цел са личности с финансовата възможност да дарят средства – политически лица, хора от бизнеса и пр.
- Масово разпространение на покани за събитието, за да се подсигури пълна с гости зала предварително
- Свързване с медии за отразяване на събитието

Целева група:

От една страна посветените на танцовото изкуство студенти на Софийския университет, които се доказаха като истински талантливи в него през изминалата академична година в танцовия конкурс „Разкажи ми с танц”, от друга страна подбраните активни студенти с увреждания на Софийски университет, които да бъдат поощрени за труда си и вярата в академичното развитие, също и Студентски съвет на СУ като социално-ангажирана организация и посетителите на събитието на организацията, които да се насладят на таланта на студентите на Софийски университет и да изразят подкрепата си към него и каузата.

График на проекта:

- Ще бъдат проведени както индивидуални репетиции с танцьорите, така и общи.
- Ще бъде обявена реклама за конкурса в социалните мрежи, създадено „Фейсбук”- събитие
- „Разкажи ми с танц 2. Танцова приказка с кауза” ще се проведе в кино-театър „Освобождение” на 19 май 2019 г.

Необходими ресурси:

- Създаден е плакат – обложка на проекта, който следва да бъде разпечатан от печатницата на СУ в 30 екземпляра
- Печат на покани за събитието от печатницата на СУ – сходен дизайн с този на рекламния плакат
- Онлайн ресурс – разпространение на информацията за събитието във „Фейсбук”, за което ще са нужни човешки ресурси – съдействие от страна на членовете на Студентски съвет и други заинтересовани лица за споделяне на информация за събитието, било то онлайн или устно
- Запазване на зала за репетиции и провеждане на събитието
- Публика, включваща лица с финансовата възможност да дарят средства за каузата
- Костюми за артист-изпълнителите
- Хонорари за артист-изпълнителите, озвучител и осветител
- Средства за наем на залата за събитието и зала за репетиции

Финансово описание на проекта:

1. Наем на зала
- за провеждане на събитието: 880 лева (Цената включва и наем на професионална техника за озвучаване и професионално осветление, хонорар за професионален озвучител, хонорар за професионален осветител, съблекални за участниците, пушек машини)
- за провеждане на репетиции в залата: 10 часа по 15 лева на час = 150 лева

2. Хонорари за артист-изпълнителите, участници в спектакъла: 14 души по 100 лева = 1400 лева

3. Реквизит за спектакъла: 1600 лева

+ Печат на плакати и покани за събитието от печатницата на СУ

Общо (таван): 4030 лева

Партньори на проекта:

Фолклорен танцов ансамбъл и детски танцови групи са изявили желание за доброволно участие в подкрепа на каузата.