Описание на проекта

Описание на проекта:

Името ми е Борислава Маргаритова и понастоящем съм докторант по хидробиология в катедра "Обща и приложна хидробиология" към Биологически факултет. Занимавам се с изследвания на рибите, мигриращите видове и по-специално с есетровите риби, като участвам активно в изследвания на видовете в р. Дунав и Черно море.
На 28 юни - 03 юли 2020 г. в Лисабон, Португалия ще се проведе Международната конференция Fish passage 2020 - International Conference on River Connectivity. В конференцията ще се включат експерти, заинтересовани страни и компании от цял ​​свят, по въпроси свързани с екохидравликата, екохидрологията и проблемите свързани с миграцията на рибите, решения и бъдещи пътища на научните изследвания, като конференцията цели увеличаване на научните изследвания и е отлична възможност за свързване на бъдещи партньорства.

По време на конференцията ще бъдат проведени и кратки курса в няколко направления (еднодневни курсове, които ще се проведат на 28 юни), които са свързани с темите на конференцията и целят повишаване на познанията и квалификацията по тематиката.

Вече съм подала абстракт за участието си в конференцията, които получи одобрение, закупени са самолетни билети и до края на месец февруари предстои регистрация и заплащане на таксата за участие.

Прилагам заповедта ми за зачисляване като докторант, CV, брошура за конференцията и абстракта ми за конференцията (на английски).

Цели на проекта:

Проекта цели участие в Конференцията Fish Passage 2020, където да се включа в един от предлаганите 5 курса и да участвам в конференцията, където да презентирам своите открития в работата ми по изследването на мигриращите видове в р. Дунав и непреодолимите прегради по реката, каквито са хидровъзелът "Железни врата". Участието ми в курсовете и конференцията ще обогатят знанията и ще бъдат добра възможност за бъдеща колаборация с учени от чужбина.

Задачи на проекта:

Задача 1 - подаване на абстрат за Международната конференция Fish Passage 2020 (вече изпълнена)
Задача 2 - регистрация за конференцията и курсовете и заплащане на такса за участие - до края на месец февруари 2020г.
Задача 3 - Участие в курс на 28 юни и конференция 29.06-03.07. 2020г. в Лисабон, Португалия. Слушане на презентации, създаване на контакти, обсъждане на колаборации с други специалисти в областта.
Задача 4 - Презентиране на изследванията ми свързани с методите за маркиране на есетрови риби с цел проследяване на миграцията на видовете, като инструмент за опазването и защитаване на видовете в Долен Дунав
* ще се изкажат благодарности за финансовата подкрепа на Студентски Съвет към СУ, като благодарностите ще фигурират като текст и логото на Студентски съвет в постера.

Целева група:

Целева група са еколози и биолози изследващи риби, както и проблема с възпрепятстването на миграцията на рибите, поради преграждане на реките, липсата или не функционалност на изградените рибни проходи и методите за мониторинг, като тези теми са от международен интерес.

График на проекта:

27.06 ден за пътуване София - Лисабон
28.06 - еднодневен курс
29.06 - 03.07 - Конференция Fish Passage 2020
04.07.2020 ден за пътуване Лисабон - София

Необходими ресурси:

Финансов:
1) Такса участие в еднодневен курс на 28.06.2020, която се заплаща по банков път по време на регистрацията
2) Такса участие в конференцията, която се заплаща по банков път по време на регистрацията
3) Квартирни - Четири хотела в Лисабон са избрани за конференцията, които предлагат преференциални цени за участниците. Резервацията се извършва по време на онлайн регистрация на конференцията.

Финансово описание на проекта:

1) Такса участие в еднодневен курс - 150 евро
2) Такса участие в конференцията за студенти - 185 евро
3) Финансиране квартирни
7 нощувки по 80 евро на нощувка = 560 евро. От предложените хотели за участниците в конференцията е избран хотела предлагащ най-ниска цена - 78 евро за нощувка и 2 евро такса на вечер.
Общо финансово описание: 1) + 2) + 3) = 895 евро

Партньори на проекта:

Разходите за: 1) дневни - 8*35 евро= 280 евро, 2) пътни (322 евро за самолетни билети) Общо 882 евро ще бъдат покрити от другаде.

Файлове: