Описание на проекта

Описание на проекта:

Обитателите на блок 50 вход Б от студентските общежития на Софийски университет ,,Св. Климент Охридски" се радват на предоставените им помещения за читални и често ги използват за самоподготовка по редица дисциплини. Те са мястото, където студентите намират тишина и могат да се съсредоточат върху проекти, дебели книги и учебници, без да се разсейват или губят реда на мислите. Проблем е,обаче, че предоставените помещения са лишени от най-основни, крайно необходими за учебния процес помощни средства - столове. Въпреки предоставените на места три, дори четири бюра за работа, в стаите липсват столове. Макар и студентите да са съгласни да споделят читалните помежду си, присъствието на друг човек може да доведе до конфликта "Извинявай, но може ли да седна?" , поради крайното неудобство и фактът, че да четеш прав и да обикаляш в кръгове е само временно решение на проблема. Вариантите не са много, освен самите студенти да пренасята така и така недостигащите столове от собствените си стаи до читалните и обратно.
С този проект се стремим да постигнем по-добри условия на работа в читалните, удобства за самия процес на четене. Със сигурност подобряването на обстановката в тези помещения би стимулирало студентите да използват именно тези места за повече проекти, презентации, реферати, за курсови проекти. Въпросът е в това да се въвеждат необходимите промени и допълнения към стаите, за да се превърнат те в основното място, където студентите правят справки, четат книги, консултират се и прекарват време в самоподготовка. Но за целта са необходими мебели от първа необходимост - столовете. Не съществува дискусия, в която през цялото време опонентите са прави, не е възможно да начертаеш качествен архитектурен проект на спокойствие, без да си седнал, а понякога задачите не търпят отлагане - няма възможност да изчакаш друг човек да излезе от читалнята, и то не защото няма място, а защото е заел единствения стол в цялата стая.
Има много студенти, които искат да избягат от шума на заобикалящата ги среда, не само в сесийно време, но и за да прочетат нещо допълнително. Оборудването със столове на читалните е първата стъпка, която ще доведе и до много други, например пренасянето на повече учебни материали в тези стаи, създаване на по-уютна обстановка от самите студенти и подобряване на комуникацията между хората от различни специалности. Дори и тези от една и съща специалност могат да споделят проекти, материали, учебници. Стига да се развива потенциала на тези помещения - те са ценни за засилване на самоподготовката на учащите - а тя е немалка част от образователния процес, в някои случаи надвишава и 50%.

Цели на проекта:

Да се оборудват читалните на блок 50 вход Б със столове.

Задачи на проекта:

Да се закупят столове и да се разпределят съответно в читалните на всеки етаж.

Целева група:

Целева група са всички студентите от блок 50 вход Б. В много случаи могат да участват и студенти от други общежития на Софийския университет, ако се сформират учебни групи, заедно с обитателите на блока.

График на проекта:

По възможност да се оборудват помещенията преди началото на следващата учебна година (01.10,2016г.).

Необходими ресурси:

Необходими са финансови ресурси за закупуване на столовете за адекватно оборудване на читалните.

Финансово описание на проекта:

За закупуване на 30-35 стола. От 750-900 лева в зависимост от цената на единичния стол.

Партньори на проекта: