Описание на проекта

Описание на проекта:

Клубът по Дебати СУ към СС съществува вече 4 години и естествената прогресия е организирането на събитие и поредица от такива, които имат за цел превръщането на представата за спор в стуктурирано изразяване и въздействие върху слушателите.
Стъпката, за която говорим, е Национално състезание по дебати във формат Британски парламентарен (БП), където 4 отбора, всеки състоящ се от по двама души, се състезават и защитават противоположни мнения. БП форматът е широко приложен във всички европейски и световни първенства по дебати и упражнявайки именно този начин на водене на дебати, членовете на нашия клуб се изравняват по възможности на световните финалисти по дебати.
Официалният език на състезането ще бъде български, а датите за провеждане - 14-15 май 2016 г.
Основната посока, в която Клубът работи, е в следствие на събитието победителите да бъдат изпратени на предстоящо международно състезание по дебати по техен избор и да представляват Университета и Клуба.
Факултетният студентски съвет на Юридически факултет предтосавя логистична подкрепа за изготвянето на проекта.

Цели на проекта:

Състезанието цели да проворика интереса на бъдещи и настоящи студенти към актуални теми от света и България чрез изкуството на дебатите. Ако дебатите са пътят към истината, то Софийски университет е и ще бъде храмът на истината.

Задачи на проекта:

За реализирането на проекта е необходимо:
- изработване и печатане на рекламни материали;
- набавянето на канцеларски материали за участниците в състезанието;
- изготвяне на плакети за победителите и организиране на учестието им в избраното от тях състезание.

Целева група:

Желанието на Клуба е състезанието да се състои от 40 /четиридесет/ отбора, което ще изиска също и участието на 20 /двадесет/ съдии, така общият брой на участниците ще бъде 100/сто/ души. Но погледът ни е насочен и към привличането на публика, към която се цели да достигнем чрез рекламни материали разположение в и извън сградите на Университета, както и чрез осъществяването на електронна реклама.

График на проекта:

Графикът на събитието е предвиден както следва:
09.04. 2016г. - регистрация на участниците и отборите за деня и състезанието, провеждане на три предваритени кръга.
10.04. 2016г. - регистрация на участниците и отборите за деня, провеждане последният предварителен кръг;
- жребий за полуфиналите;
- провеждането им;
- жребий за финал и провеждането му;
- награждаване на отбора победител и най-добър говорител за състезанието.

Необходими ресурси:

За провеждане на състезанието Клубът се нуждае от:
- човешки ресурси в лицето на представители на СС, които да се включат в съдийската комисия(около 5-ма души);
- информационни ресурси - каналите на СС за реклама на събитието;
- финансови ресурси за осигуряването на наградния фонд, на консумативи за съдии, състезатели, треньори, на рекламни материални на състезанието.

Финансово описание на проекта:

Финансовата част на проекта е съставена от два основни компонента - финансиране от страна на СС и финансиране от сумата, събрана като такса участие.
Финансиране от СС:
- 154лв. за рекламни материали - плакати - 50 броя – 36лв, флаери - 250 броя, с печат от двете страни – 48лв, винил - два броя 200х300 см - 70лв
- 150лв. за консумативи - листи - А4 - три бр - 21лв и А3 - два бр - 30лв, химикали - 130 бр - 39лв, папки - 130бр - 32лв, баджове - 130 бр;
- 1000лв. за настаняване в базите на ПСБО в Студентски град (при цена от 10лв. на нощувка, при наличието на 50 човека, които не са от град София - като тази бройка е възможно да варира)

Партньори на проекта:

Финансиране от страна на Клуба - осигуряване на храна за участниците в дните на състезанието, както и събиране на такса правоучастие, от която ще бъде натрупан наградният фонд. Наградата за победителите ще бъде покрита от пари, събрани като такса правоучастие, и ще бъде под формата на финансово осигуряване на участие на международно състезание.