Описание на проекта

Описание на проекта:

IV International Sociological Association “ISA Forum of Sociology” е изследователска конференция за медийни експерти и докторанти в областта на съвременните медийни и комуникационни канали, книгоиздаване и социология. Конференцията се провежда всяка година в рамките на 5 дни в Бразилия. Събитието е насочено към докторанти и изследователи от областта на медийните и комуникационните науки. Една от основните цели на конференцията е да анализира промените в съвременните медии и да представи тяхното взаимодействие с различни професионални направления. Тази година домакин е Пaпският католически университет „Рио Гранде до Сул” (The Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul), който се намира в Порто Алегре, Бразилия. Организатори на събитието са Международната социологическа асоциация (International Sociological Association) и Асоциацията на бразилските социолози (Sociedade Brasileira De Sociologia). Конференцията ще се проведе от 13 юли до 19 юли 2020 година. Допълнителна информация може да бъде намерена на официалната уебстраница: www.isa-sociology.org.
Жана Попова е редовен докторант във ФЖМК в направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Литературно-художествено книгоиздаване). Темата на дисертационното й изследване е „Издатели и писатели – медийно отразяване на българската художествена литература през XXI век“. Това е първата научна работа в рамките на докторантско изследване в България, която разглежда тази проблематика. Участието й в IV International Sociological Association “ISA Forum of Sociology” ще помогне за изграждането на по-ясна рамка на дисертационния труд и ще обогати медийния анализ в проучването. Освен това ще бъдат представени нови емпирични методи, които ще се включат в изследването.

Цели на проекта:

Целта на конференцията е да осигури платформа на докторанти от различни държави, за да представят своите проучвания в областта на социологията, медиите, комуникационните и издателските практики, както и да обменят идеи в професионална академична среда. Форумът предлага възможност за обмяна на опит с изследователи в областта на медиите, комуникационните науки и социологията. IV International Sociological Association “ISA Forum of Sociology” събира членове на международната изследователска общност, които организират лекции, семинари и уъркшопи (workshops) в областта на медиите и книгоиздаването. Събитието създава мултикултурна академична обстановка, в която участниците имат възможност да обсъдят своите дисертационни изследвания и да получат полезни насоки от страна на преподаватели, медийни експерти, бизнес лидери в областта на книгоиздаването, както и докторанти.
Участието ми IV International Sociological Association “ISA Forum of Sociology” би помогнало за подобряване на изследователските ми умения, за увеличаване на познанията ми в сферата на академичните медийни изследвания и за създаването на по-дълбочинно дисертационно проучване. Също така това е чудесна възможност за среща с докторанти от други държави, като в бъдеще тези контакти биха послужили за осъществяването на съвместни проекти.
IV International Sociological Association “ISA Forum of Sociology” е възможност за популяризиране на научната дейност на докторантите от СУ "Св. Климент Охридски" и представяне на работата на университета. Посещаването на този научен форум ще допринесе за бъдещата ми работа със студенти и ще осигури добра основа за развитието на изследването ми в медийно-издателската област.

Задачи на проекта:

1. Подготовка на абстракт на дисертационното изследване и академично CV на докторанта.
2. Подготовка на доклад върху темата на дисертационния труд.
3. Представяне на текста на доклада върху дисертацията пред останалите участници под формата на 15-минутна презентация.
4. Участие в дискусия.
5. Обмяна на опит с преподаватели, медийни експерти и колеги докторанти от различни международни университети.
6. Обогатяване на познанията за съвременните медийни, комуникационни и издателски практики.

Целева група:

Жана Попова – докторант в специалност „Литературно-художествено книгоиздаване” към Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски”.

График на проекта:

30.09.2019 г. - предаване на абстракт и академично CV на докторанта за кандидатстване в IV International Sociological Association “ISA Forum of Sociology”. Тази стъпка вече е направена.
02.12.2019 г. - получаване на одобрение за участие в научния форум. Тази стъпка вече е направена.
19.03.2020 г. - краен срок за заплащане на таксата за конференцията IV International Sociological Association “ISA Forum of Sociology” (размер на таксата - 267 USD – 473,00 лв.). България попада в категория „Б” и участниците трябва да заплатят тази сума. Проверка за категориите на държавите може да се направи на тази уебстраница: www.isa-sociology.org/en/membership/table-of-economies-by-category/. Регистрационната такса включва достъп до сесиите по време на конференцията, участие в конференцията, участие в церемонията по откриване на форума, значка с името и университета, книга с програмата на конференцията и книга с абстрактите на участниците. Ако сумата не бъде заплатена до 19.03.2020 г., размерът на таксата се увеличава на 307 USD (544,00 лв).
13.07.2020 г. – предаване на доклада за конференцията.
13.07.2020 г. – заминаване за Порто Алегре, Бразилия.
13.07 – 19.07.2020 г. – провеждане на конференцията IV International Sociological Association “ISA Forum of Sociology”. 19.07.2020 г. – връщане в София.

Необходими ресурси:

Необходими са финансови ресурси за покриване на таксата за конференцията, транспортните разходи, нощувки и храна. Таксата за конференцията е 267 USD (473 лв.). Ако не се плати до 19.03.2020 г., тази сума нараства до 307 USD (544 лв). Отделно трябва да се поемат разходи за самолетни билети, нощувки и храна. В следващия раздел е представено подробно финансово описание на проекта.

Финансово описание на проекта:

Необходими финансови ресурси:
Транспорт:
- Самолетни билети (София – Рио де Жанейро – Рио де Жанейро – София ) – 693 € (1354,00 лв.), цената е към 04.02.2020 г.
- Самолетни билети (Рио де Жанейро – Порто Алегре – Порто Алегре – Рио де Жанейро) - 107 £ (249,00 лв.), цената е към 04.02.2020 г.
- Нощувки и храна – трябва да се резервират отделно. Моля, да бъде отпусната сумата, предназначена на ден за командировъчни за представители на Софийския университет.
Няма директни полети от европейско летище до Порто Алегре. Най-удобната връзка е през Франкфурт и Рио де Жанейро. Това е възможно най-евтината опция за самолетни билети. Нощувките и храната не се поемат от организаторите на конференцията. Моля, да бъде отпусната стандартната сума за командировъчни, предназначена за представители на СУ "Св. Климент Охридски".
Общо разходи по проекта – 2076, 00 лв. + полагаемата сума командировъчни за храна и нощувки по време на конференцията.
Ако сумата бъде изплатена след 19.03.2020 г., общите разходи по проекта ще бъдат 2147,00 лв. + полагаемата сума командировъчни за храна и нощувки по време на конференцията.

Партньори на проекта:

Няма.

Файлове: