Описание на проекта

Описание на проекта:

Иновативно културно събитие, обхващащо в себе си няколко дейности, фигуриращи в комисията по култура. Събитие предразполагащо студентите да разгърнат своя потенциал и да покажат своите таланти, защото както знаем в нашия университет има много познати и непознати талантливи студенти. След добре приетото представяне на миналогодишното събитие и положителните отзиви от нашите студенти, които получихме. За втора поредна година ще се организира едно от най-големите събития на КК и СС. Тази година се очаква още по-широк отзвук от страна на нашите студенти и по-голяма аудитория на предстоящия концерт.

Цели на проекта:

Проектът цели да амбицира студентите да бъдат положително настроени, креативни и продуктивни в своето творчество. Това събитие дава на студентите пълна свобода в творчеството, която произлиза от обширната тема, в която всеки студент на СУ може да изрази любовта си към нещо важно и ценно за него.
Очакваните резултати са популяризиране и разкриване на талантите и творчеството на студентите, както и стимулирането на развитието им в тази светлина. Както и незабравими мигове от церемонията на награждаването на победителите представляваща коктейл и концерт, за всички желаещи да присъстват на събитието студенти на СУ.

Задачи на проекта:

Провеждане на четирите конкурса за:
1. Творба-стихотворение, съчинение, есе, приказка или друг вид литературна творба.
2. Песен/ текст на песен-свързана с любовта.
3.Фотография-кадър олицетворяващ любовта.
4. Карина/ рисунка изобразяваща любовта.

Организиране и провеждане на церемония за награждаване на победителите в четирите кръга и концерт.

Целева група:

Проекта е пряко насочен към студенти на СУ и тяхното творческо развитие.

График на проекта:

Изложба на получените и отличилите се творби от 02.03.2020г.-.06.2020г.
Церемония, концерт на 05.03.2020г.

Необходими ресурси:

Човешки, финансови и информативни.
Нужни човешки ресурси:
Бармани – 2
Хостове – 2
Предварителна подготовка на Яйцето – 5
Фотографи – 2
Почистване – 5
Охрана - 2
Подготовка за изложбата – 29-ти февруари
Членове и приятели на Студентски съвет.

Финансово описание на проекта:

Допълнителни пана за творбите – лимит 150 лв. (За допълване на платната от миналата година, които са за многократна употреба. за нуждите на съвета.)
Концерт по награждаването
Допълнителна украса – лимит 150 лв.
Балони – 70 – 100 лв.
Кетъринг – 600 – 700 лв.
Моментни снимки – лимит 200 лв.
Наем на барабани за концерта-(приблизително)150 лв
Награден Фонд
1-во Място 150 лв. във всяка от 4-те категории
Допълнителни награди за останалите

Нужно финансиране – прогнозно
Допълнителни пана – 150 лв.
Допълнителна украса – лимит 150 лв.
Балони – 70 – 100 лв.
Кетъринг – 500 – 700 лв.
Моментни снимки – лимит 200 лв.
Наем на барабани за концерта-(приблизително)150 лв.
Награден Фонд – 4 х 150 и допълнителни награди за останалите – около 1000 лв.
Общо: 2450 лв. Таван на разходите.

Партньори на проекта:

Потенциален партньор "Винпром пещера"