Описание на проекта

Описание на проекта:

Студентски клуб на политолога има налична литература в склад на катедра "Политология" , която към настоящия момент не се използва от студентите в катедрата. Идеята ни е да съхраним и запазим трудовете на наши колеги и преподаватели за поколенията. По този начин изграждаме чувството за дълг и уважение към трудът на нашите колеги и преподаватели, а и стимулираме по-младите ни колеги да четат книги, да развиват критично мислене и да обогатяват своите знания и политическа култура.

Цели на проекта:

Oт мотото на Студентски клуб на политолога ,"Facta, Non Verba" ние като политолози не говори просто думи, а научни факти. А тези факти се намират в книгите и научните трудове на академичната общност. Поради тази причина целта на проекта ни е да опазим трудовете на наши преподаватели и колеги от катедра Политология, като за целта направим библиотека в офиса на клубът ни.Освен това със съхранението на тези книги, ние изгражаме чувство на приемственост и отговорност към труда на академичната общност, стимулираме студентите ни да четат повече, да формират позиции, които на по-късен етап ще доведат до дебати и дискусии по теми,които ги вълнуват. Да обоготяваме знанията и политическата си култура.

Задачи на проекта:

1.Описване на книгите и научните разработки.
2. Закупуване на библиотеки.
3. Подреждане на описаните книгите.
4. Определяне на пропусквателен режим до библиотеката.

Целева група:

Обхваща всички студенти,докторатни и преподаватели в катедра Политология и Философски факултет.

График на проекта:

1.Описване на книгите и научните разработки. (завършено)
2. Закупуване на библиотеки. ( месец февруари 2020 година)
3. Подреждане на описаните книгите. (месец март 2020 година)
4. Определяне на пропусквателен режим до библиотеката.( месец март 2020 година)

Необходими ресурси:

*офис шкаф
*офис обурудване (бюро, офис стол, столове)
*хардрайв
*принтер
*печат

Финансово описание на проекта:

* офис шкаф - 2 бр.,600 лв. (по ЗОП)
*бюро - 1 бр., 300 лв. (по ЗОП)
*офис стол - 1 бр.,150 лв. (по ЗОП)
*стол - 2 бр., 100 лв. (по ЗОП)
*харддрайв - 1 бр., 300 лв. (по ЗОП)
*принтер (цветен) - 1 бр., (по ЗОП)
*печат - 1 бр., 30 лв. (по ЗОП)
*тонер - 1 бр., (по ЗОП)

Партньори на проекта:

Няма