Описание на проекта

Описание на проекта:

Студентски клуб на политолога има нужда от средства за поддръжка на своя уебсайт (http://www.politology.eu/?page_id=26). Сайтът, изграден през 2008 г., хостинг услугата на платформата и домейнът струват 80 лв. годишно.
Студентски клуб на политолога е един от най-активните студентски организация в СУ „Климент Охридски“ към настоящия момент. Дейността му се състои в организиране на публични лекции, семинари, обучения и др., свързани с политическите науки.
Сайтът на клуба, поради липса на всякаква поддръжка, не е активен и с членовете на клуба желаем да го възстановим и актуализираме.

Цели на проекта:

Проектът цели :
– да подпомогне активната дейност на студентите от Студентски клуб на политолога;
– да улесни студентите които имат интерес към политическите науки в откриването на информация за предстоящи лекции, дискусии, семинари, обучения, състезания, стажове и др.;
– да информира общността на студентите за дейността на клуба привличайки повече членове на място където могат да дебатират по политически въпроси и казуси.

Задачи на проекта:

Основна задача на проекта е финансиране на хостинг услуга на уебсайта на Студентски клуб на политолога, което ще спомогне за постигането на горепосочените цели.

Целева група:

Целева група на проекта е студентската общност в Софийски университет "Св. Климент Охридски", както и преподаватели и външни лица, които се интересуват от дейността на Клуба и се информират за нея чрез неговия уебсайт.

График на проекта:

От 01.01.2020г. до 01.01.2021г. – продължителност на хостинг и домейн услугата.

Необходими ресурси:

Няма

Финансово описание на проекта:

– 80 лв. – за поддръжна на сайта на Студентски клуб на политолога

Партньори на проекта:

Няма