Описание на проекта

Описание на проекта:

Скъпи колеги, от 22 до 27 август 2016 г. столицата на Сърбия - Белград, ще бъде домакин на най-престижния международен конгрес по византийски изследвания, който се провежда през 5 години. Организатор на научния форум под патронажа на президента на Сърбия Томислав Николич и генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова е AIEB, Международната асоциация за византийски изследвания. Участието в конгреса се заплаща, като за студенти таксата е 100 евро. Всички разходи по транспорта, настаняването и прехраната също са за сметка на участниците.

Цели на проекта:

Целта на проекта е осигуряването на възможност за пълноценно участие на докторант на СУ и представител на Историческия факултет и на катедра Археология в дейността на научния форум.

Задачи на проекта:

Задачите, които проектът трябва да постигне, включват изнасяне на доклад във формата "свободно съобщение" на тема: "«Dimitrios» or «Prodromos»: The case of a popular Sgraffito Ceramics monogram", създаване на контакти и обмяна на опит с други изследователи в областта на византийската археология.

Целева група:

Проектът касае един човек.

График на проекта:

21 август: пристигане и настаняване в Белград.
22 - 27 август: пленарни сесии, кръгли маси, свободни съобщения на конгреса
27 август: отпътуване за София

Необходими ресурси:

Нужните за реализиране на проекта ресурси са преди всичко финансови, свързани с таксата, която всеки участник-студент заплаща, както и с разходите за пътя и престоя в Белград.

Финансово описание на проекта:

За успешното реализиране на проекта е необходима сума от порядъка на 350 евро - за заплащане на таксата за участие (100 евро), за пътни разходи (около 50 евро автобусен билет в двете посоки) и за 6 нощувки в Белград (най-ниската цена за хотел, предлаган от организаторите на конгреса, е 35 евро за нощувка).

Партньори на проекта: