Описание на проекта

Описание на проекта:

Името ми е Димитрий Дашинов и по настояще съм докторант по хидробиология към БФ. Занимавам активно с хидробиология от третия си бакалавърски курс насам. Основните ми интереси са в сферата на сладководните водоеми, като изследвам риби и дънни безгръбначни.

Освен с хидробиология се интересувам от комуникация на наука. Участвал съм в Биофест 2018, 2019 и инициативи на катедра по хидробиология във Софийски фестивал на науката и в Музейко. Също така спечелих тазгодишното издание на конкурса на Британския съвет Лаборатория на славата (феймлаб). Почасово преподавам биология на английски на деца като след училищно занимания в Американския колеж.

В момента прави серия от научни разработки върху тези инвазивни рибни (сем. Gobiidae) видове като част от моята докторска дисертация.

Семейство Gobiidae (попчета) са дребни дънни риби населяващи солени, бракични и сладки води. По настоящем няколко черноморско попчета се предприели мащабно разселване в северното полукълбо, завземайки нови територии от Балтийско море, вътрешните големи реки на Европа като Дунав, Рейн и Елда, както и системата на Великите езера в Северна Америка.

В екологията подобни организми се бележат като видове нашественици или инвазивни видове. Те са пряко свързани с промените в биосферата през последното столетия и носят със себе си ред негативни последствия върху биоразнообразието и екосистемите.

Последните ми открития показват конкурентните взаимоотношения между един такъв вид (стронгилът Neogobius melanostomus) с местните риби от реките Вит, Искър и Янтра. Резултатите съвпадат с направени прогнози от учен в Германия, Финландия и Холандия и са ценен принос в областта на сладководната екология.

Международна среща на учените изследващи сем. Gobiidae сe организирана на 26 - 28 февруари 2020г от „Институт по рибарство“ в Станберг, Германия. Това е форум на който еколози и биолози от Европа и Северна Америка се събират да обсъдят най-новите изследвания и методи за ранна превенция и борба с попчетата-нашественици.

Предходен проект за мое участие в конференция бе успешно осъществена с подкрепата на Студентския Съвет към СУ в проекта „Участие в Централноевропейската Диптерологична конференция“ (одобрен СИС на 03.07.19).

Международна среща за сем. Gobiidae е една страхотна възможност да представлява Софийския университет и да представи откритията ми на международната научна сцена. Тя ще ми бъде много полезна да се срещна лично със специалистите в областта, включително конкретни учение с които до сега само съм комуникирал онлай, обменяйки данни.

Вече съм се регистрирал за международната среща в Станберг и съм закупил самолетни билети. Финансовата част на проекта обхваща само дневни, квартирни и такса за участие (виж по-долу).

Прилагам заповедта ми за зачислени като докторант (в сила е 6 месечно удължение на докторантурата от 10.01.2020 до 10.06.2020), CV, информация за срещата, информация за настаняването и абстракт на презентацията на докторанта (на английски).

Цели на проекта:

Проекта цели да бъда командирован до Станберг, Германия, където да презентирам своите открития на международни специалисти в областта на инвазивните видове от сем. Gobiidae. Срещата ще обогати знанията ми и ще е добра основа за започването на бъдещи колаборации с учени от чужбина.

Задачи на проекта:

Задача 1 – регистрация и подаване на абстракт за Международна среща за сем. Gobiidae (вече изпълнена).
Задача 2 – Участие в срещата организирана на 26 - 28 февруари 2020г от „Институт по рибарство“ в Станберг, Германия. Слушане на презентации, създаване на контакти и обсъждане на колаборации с другите специалисти в областта.
Задача 3 – Презентиране на последните открития за конкурентните взаимоотношения между инвазивното (стронгилът Neogobius melanostomus) с местните риби от реките Вит, Искър и Янтра.
* Ще се изкажат благодарности на финансовата подкрепа на Студентския Съвет към СУ в по време на презентацията ми. Благодарностите ще фигурират като текст в последния слайд с логото на студентския съвет

Целева група:

Целевата група включва основно еколози и биолози изследващи риби, както и съвременния проблем с инвазивните видове, в частност представителите на сем. Gobiidae. Тъй като стронгилът (Neogobius melanostomus) е много „известен“ инвазивен вид, данни за него са от интерес за по-широка целева група: управляващите органи на Европейския съюз и Северна Америка.

График на проекта:

25.02.2020 ден за пътуване София – Меминген – Станберг

26.02 – 28.02.2020 международна среща за сем. Gobiidae

29.02.2020 ден за пътуване Станберг – Меминген – София

Необходими ресурси:

Финансов:
1) Дневни командировъчни;
2) Квартирни;
3) Такса участие за срещата.

Финансово описание на проекта:

1) Финансиране на дневни
5 дена* по 35 евро на ден = 175 евро
Поради наличните полети до Германия се предвиждат и два дена за пътуване

2) Финансиране квартирни
4 нощувки* по 40 евро на нощувка = 160 евро
Нощувките ще са в Airbnb, защото събитието не предлага нощувки извън периода 26.02 – 27.02

3) Финансиране такса участие
такса за участие на студент = 30 евро
(таксата се плаща в брой на първия ден от събитието)

4) Пътни (вътрешни)
Меминген - Мюнхен (рейс) = 8 евро в посока х 2 = 16 евро в двете посоки
Мюнхен - Щармберг (влак) = 6.6 евро в посока х 2 = 13.2 евро в двете посоки
(пътните разходи за нужни поради това че полетът ми /Wizzair/ каца в Мемимнген)

Общо финансово описание 1) + 2) + 3) + 4)
394.2 евро

Партньори на проекта:

Проекта няма съфинансиране

Файлове: