Описание на проекта

Описание на проекта:

От 10 до 14 февруари 2020 г. ще се проведе Belgrade Winter School in Indo-European Linguistics („Белградско зимно училище по индоевропейско езикознание“). Предложените от училището курсове се занимават с различни сфери от индоевропейското езикознание и с няколко индоевропейски езика (готски, старофригийски, месапски, умбрийски).
Това училище е безпрецедентно за Балканите и се очаква да събере над 50 души с интерес към индоевропейското езикознание от поне 9 страни (по данни от организаторите). Участието на български студенти в училището е изключителна възможност, тъй като в България липсват специалисти в повечето от областите, които курсовете засягат, което прави изучаването им особено трудно.
Четирима студенти от СУ „Св. Климент Охридски“ със задълбочен интерес към индоевропейските езици и индоевропейското езикознание желаят да вземат участие в училището. Те се обръщат към Студентски съвет с молба за финансова помощ за посещението на Belgrade Winter School in Indo-European Linguistics. Вярваме, че там ще придобием много нови знания, които ще бъдат от голяма полза за бъдещите ни професионални занимания в академичната сфера.
В последните няколко години в резултат на сътрудничество между белградската и софийската катедра по класическа филология бяха организирани множество събития в България и Сърбия: Състояха се няколко конференции, две летни училища, бяха направени многобройни посещения на български студенти и преподаватели в Белграския университет и обратното. Надяваме се участието ни в това училище да затвърди приятелските взаимоотношения между двата университета.
Официалната страница на училището е: http://www.belgradewinterschool.rs/.

Цели на проекта:

Проектът си поставя следните цели:
>Посещение на Belgrade Winter School in Indo-European Linguistics.
>Усвояване на незаменими знания в сферите на индоевропейско езикознание и индоевропейските езици.
>Осъществяване на непосредствен контакт между участници от различни страни с интерес към гореспоменатите научни сфери.

Задачи на проекта:

>Посещение на подготвените от белградския академичен състав курсове и разширяване на познанията на българските участници.
>Запознанство с хора от академичните среди, занимаващи се с индоевропейски езици и индоевропейско езикознание.
>Отправяне на покана към преподаватели и студенти за участие в предстоящи академични събития в България.

Целева група:

>Бетина Владимирова Янева, IV курс Класическа филология, ФКНФ, ф. № 50978

>Борислав Кирилов Петров, III курс, Класическа филология, ФКНФ, ф. № 50996, и Ι курс, Балканистика, ФСФ, ф. № 40018; създател и администратор на страницата във Facebook „Етимологичен просветител“, която цели популяризирането на етимологията, историческото езикознание и индоевропейските езици.

>Диана Петрова Зулчева, IV курс Класическа филология, ФКНФ, ф. № 50976

>Красимир Гегов, I курс МП Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката, ФСФ, ф. № 771298; бакалавър по специалност „Класическа филология“ и семестриално завършил бакалавърската програма по специалност „Скандинавистика“

График на проекта:

Belgrade Winter School in Indo-European Linguistics ще се проведе от 10. до 14. февруари 2020 г. в Белград, Сърбия.
1. Отпътуване от София към Белград на 09.02.2020 г.
2. Престой от 6 нощувки в Белград и посещаване на лекциите, предвидени от организаторите на училището.
3. Отпътуване от Белград към София на 15.02.2020 г.

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси са финансовите средства за пътуването и престоя на гореспоменатите студенти, които желаят да вземат участие в Belgrade Winter School in Indo-European Linguistics.
Те са представени по-долу.

Финансово описание на проекта:

Такса за участие: 4 x 60 лв. = 240 лв.
Транспорт: 4 х 100 лв. = 400 лв.
Нощувки: 4 х 180 лв. за 6 нощувки = 720 лв.
Дневни: 4 х 300 лв. = 1200 лв.
Общо: 2560 лв., 640 лв. на човек

Партньори на проекта:

Няма други партньори.