Описание на проекта

Описание на проекта:

За нуждите на Факултетен студентски съвет към Факултет по Журналистика масова комуникация се уповаваме на помощта на Студентски съвет, за да оборудваме офиса си с най-необходимото. Към момента в нашия офис има мебелировка - столове, маси, бюра и шкафове, но имаме нужда и от тонер за принтера ни, от бяла дъска, както и филтър кани за вода, защото се стремим да намалим употребата на пластмаса.

Цели на проекта:

Помощни средства на нашето ФСС с цел улеснение изпълняването на бъдещите ни революционни задачи.

Задачи на проекта:

Закупуване на консумативи за улеснение на работата на Факултетния студентски съвет и членовете му.

Целева група:

Всички преки участници във ФСС към ФЖМК и асоциираните членове към него.

График на проекта:

Консумативите не са спешни, но скорошното им получаване ще улесни ефективността на работата на Факултетния студентски съвет.

Необходими ресурси:

Необходими са ни физическите съоръжения:
- тонер за принтер DCP-7065DN;
- бяла дъска за офис;
- филтър-кани за вода (целим намаление употребата на пластмаса, три подобни кани ще стигнат за времеви период поне от три години).

Финансово описание на проекта:

Предвиждан лимит на разхода:
- тонер за принтер DCP-7065DN - 100 лв.
- бяла дъска за офис - 70 лв.
- филтър-кани за вода - 80 лв.

Общ предвиждан лимит на разхода: 250 лв.

Партньори на проекта:

няма