Описание на проекта

Описание на проекта:

СК "Японист" ще отпразнува 1 година от създаването си. През годината клубът и японистите събраха 2500лв. средства от ежегодния бункасай и ги дариха на БЧК, помагаха на събития, свързани с отношенията между Япония и България, успяха да заздравят връзката преподавател-студент и взеха участие в събития, организирани от СС

Цели на проекта:

Целта е популяризирането на клуба, който допринася за издигане престижа на специалност Японистика, срещи с български и чуждестранни японисти, политици, дипломати, държавни служители, изтъкнати общественици, учени и други, имащи отношение към развитието на специалността в България, организиране на образователно-квалификационни и научни курсове, семинари, конференции и проектна дейност.

Задачи на проекта:

Презентация, запознаваща присъстващите с дейностите на клуба и бъдещите цели, запазване на зала, разпращане на онлайн покани, осигуряване на кетъринг.

Целева група:

На събитието са поканени студенти и преподаватели, СС, ректорът на университета, деканът на ФКНФ, посланикът на Япония в България, представители на Мицубиши в България и Ангел Орбецов - директор на Дирекция "Азия, Австралия и Океания".

График на проекта:

Провеждане на предварителна среща за изготвяне на презентация, украсяване на залата в самия ден, изпращане на покани до официалните гости.

Необходими ресурси:

Финансов ресурс - кетъринг за 100 души

Финансово описание на проекта:

Кетъринг за 100 души - 500лв.

Партньори на проекта: