Описание на проекта

Описание на проекта:

Mеждународните конференции на украинистите е събитие на Международната асоциация на украинистите (МАУ), което бележи своето начало през 1990 година в град Киев Украйна. Започват да се случват по идея на Юрий Андрухович (писател), Оксана Забужко (писателка), доц. Оксана Баранивска (Ягелонски университет Краков Полша), доц. Лидия Терзийска (СУ, преподавател), доц. Янина Одужко (Белградски университет). Целта на МКУ към МАУ е обединение на университетските украинистики в цял, общуване между преподаватели и студенти, научна дейност и развитие на трансграничната украинистика. По идея на "Студентски парламент" на КНУ конференцията се завръща там където се ражда, а именно в Киевския университет, където всичко започва преди 30г. Всяка университетска украинистика, се представя от петима души: двама преподаватели и трима студенти - един с право на глас и двама съветници. Тази година предстои преизбиране на основните органи на МАУ и МКУ.

Цели на проекта:

Целите на проекта са запознаване на студентите украинисти с МАУ и МКУ, както и с научна работа, а също така цели да установи трайни отношения между студентите от различни страни.

Задачи на проекта:

Да бъдат представени научните разработки на студентите и преподаватели
Да се изберат нови ръководни органи на МКУ и МАУ
Да се установи връзка между студентите от различни държави.

Целева група:

Студентите украинисти.

График на проекта:

19.01
- Пристигане и настаняване в Киев.
- Вечерна разходка из Киев.
20.01
Откриване на конференцията
Избори на нови ръководни органи
21.01 - 22.01
Езиковедски четения
23.01 - 24.01
Литературоведски четения
25.01
Екскурзия до Пирогово
Закриване на конференцията
Гала вечеря в ресторант "Замък Видбучий"
26.01
Ранна разходка из Маринският Дворец
Отпътуване от Киев
1. Українське мовознавство: стан і перспективи
– Удержавлення української мови
– Граматика ХХІ століття: зміна лінгвонаукових парадигм
– Сучасна лексикографія: виклики сьогодення
– Питання сучасної мовної інтерференції
– Мовна картина світу та її концептуальне наповнення
– Комп’ютерні технології у мовознавстві
– Історія української мови: у пошуках нових парадигм
2. Українська література як духовно-естетичний досвід нації
– Українська література в колоніальному й постколоніальному контексті
– Рецепція–комунікація–традиція в порівняльному літературознавстві
– Інтертекстуальність сучасної української літератури
– Східноєвропейський і західноєвропейський культурний простір в
українській літературі
3. Переклад як міжкультурна комунікація
– Види перекладу. Художні переклади українською та іншими мовами
4. Історія України: новітні аспекти осмислення
5. Українська політологічна думка в європейському та загальносвітовому
контексті
– Російська агресія проти України через окуляр ментальності українців
– Політичні ідентичності в Україні
– Україна і українці в оціночних судженнях представників західної
цивілізації Політичний регіоналізм в Україні
– Українська політична еліта: цінності й пріоритети українських політичних
партій
6. Культурні та наукові надбання української діаспори
7. Сучасні димензії філософських знань
– Екологічна етика та природовідповідність
– Філософська антропологія
8. Міждисциплінарні аспекти сучасної фольклористики
9. Українська художня культура і світ
– Українське мистецтвознавство в контексті сучасних гуманітарних знань
– Фундаментальні академічні історичні та енциклопедичні видання як база
українознавчих досліджень
– Український театр крізь призму синтезу мистецтв
– Сучасний соціокультурний процес у фокусі екранних мистецтв
10. Етнокультура: історична ретроспектива та сучасні глобалізаційні
виклики
– Суспільні та культурні аспекти різночасових міграцій; проблеми інтеграції
в нове суспільство
– Між етнологією та соціальною і культурною антропологією
– Музеєзнавство
– Роль народної культури в розвої національної в минулому і в сучасності
11. Релігійна культура України: роль різних конфесій у сьогоденні
12. Роль педагогіки в реформуванні сучасної освіти
– Сучасна реформа освіти: підготовка і реалізація
– Осучаснення контенту навчальної літератури середньої та вищої школи
13. Нові археологічні пошуки
Міждисциплінарні теми:
14. Культура. Нація. Національна ідентифікація
15. Сучасні українські мас-медіа та Інтернет-простір
16. Інтепретації хронотопу в сучасній українській гуманітаристиці
17. Українсько-кримськотатарські культурні та наукові зв’язки в умовах
анексії півострова
18. Парадигми усної історії

Необходими ресурси:

Дневни
8 дни по 30$ за трима човека общо 720$
Нощувки
Общо 240$

Финансово описание на проекта:

Дневни
8 дни по 30$ за трима човека общо 720$

Партньори на проекта:

КНУ i.м Тараса Шевченка - поема разходите за нощувките