Описание на проекта

Описание на проекта:

През месец април 2019 година се проведе второто поредно издание на Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки, като домакин на този форум бе Факултет по химия и фармация на Софийски Университет "Св. Климент Охридски". Тя даде поле за изява за на студенти, докторанти, млади учени, магистър-фармацевти и химици от цялата страна. Сред участниците бяха и студенти, възпитаници на Университети в Италия, Мароко, Естония, Полша и Северна Македония. Конференцията, организирана само от студенти, се затвърди като сериозен научен форум с традиции и светло бъдеще. Успешното провеждане на Конференцията ни мотивира да сформираме нов Иницативен комитет от студенти във ФХФ и да организираме третото издание на Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки.

Цели на проекта:

Целта на Конференцията е да предостави широко поле на изява за научно - изследователска дейност на студенти и докторанти . Идеята, около която е обединен целият Инициативен комитет е: Място на събитието - Факултет по химия и фармация, като място за развитие на бъдещи таланти в сферата на науката; Време - 9 и 10 април 2020г. в Аудитория 130 на ФХФ. Желаещите да се включат в Конференцията могат да покажат своите знания и постижения в областта на: фармакология, токсикология, фармакотерапия, лекарствени технологии, биофармация, фармацевтичен анализ, социална фармация, фармакоикономика, фармацевтичен мениджмънт и маркетинг, фармацевтични грижи, фармакогнозия и химични науки. Програмата ще включва научни доклади и постерна сесия. Водещи на конференцията и модератори ще бъдат студенти, като за съучастие ще бъдат поканени и преподаватели. Конференцията ще започне с официална част и приветстване на всички гости ,студенти и преподаватели.

Задачи на проекта:

За участие в Конференцията са поканени студенти от всички фармацевтични и химически (природни) факултети в България, като сме уведомили надлежно, както студентските им съвети, така също Деканите и Ректорите на съответните висши училища. Институционално представителство - На предварителен етап анонсирахме инициативата пред Изпълнителна агенция по лекарствата, Български фармацевтичен съюз и Ректора на СУ ”Св. Климент Охридски”. Получихме писменото им съгласие Научната конференция да се проведе под техния патронаж, което ще гарантира и институционалност на проявата от висок порядък. Планираме да потърсим подкрепа и от национално представените организации на фармацевтичната индустрия. При наличие на съгласие от тяхна страна, в програмата ще бъдат отворени допълнителни панели за институционално представяне и продуктови презентации.

Целева група:

Основната целева група са студентите и докторантите на Факултета по химия и фармация и всички студенти и докторанти в страната, обучаващи се в химически специалности и фармация.

График на проекта:

Възможно най-кратки срокове, но не по-късно от 1 март за винилните платна и 20 март за всички останали материали.

Необходими ресурси:

Партньорство със Студентския съвет на СУ - използване на информационните ресурси на СС и СУ- сайт и facebook страница. Осигуряване на рекламни платна с лого и инициали на СС по време на Конференцията. Използване логото на СС като ключов партньор на събитието. Финансова подкрепа от СС за осигуряване на рекламни материали за събитието. Присъствие на Председателя и членове на СС на церемониите по официалното откриване и закриване на конференцията.

Финансово описание на проекта:

500 броя химикалки с лого на събитието - максимална цена за 1 бр. - 0,90 лв (общо 450 лв);
500 броя тефтери с лого на събитието с обем 60ст. - максимална цена 697лв. - по цена от университетско издателство;
500 броя книжки за конференцията - максимална цена за 1 бр. - 3,50 лв. (общо 1754 лв.) - по цена от университетско издателство;
500 броя връзки за баджове + калъф - максимална цена за 1 бр. - 1,80 лв (общо 900 лв);
400 броя чанти с лого на събитието - максимална цена за 1 бр. - 12.48лв. (общо 4992 лв.)
рекламни винилни банери (няколко на брой), които ще бъдат позиционирани в сградата на ФХФ и Ректората - максимално разрешена сума: 195лв
ОБЩА прогнозна максимална сума: 8988 лв (с ДДС) Важно уточнение - ще бъдат заявени възможно най-евтините и приемливи неща, за да бъдат използвани максимално малко разходи. Посочените цени са прогнозни и максимално допустими.

Партньори на проекта:

Патронаж на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата - маг. фарм. Богдан Кирилов; Патронаж на Председателя на УС на Българския фармацевтичен съюз ; Патронаж на Ректора на СУ - проф. Анастас Герджиков; Съфинансиране от партньори - осигурени 1 коктейл за 500 души и 5 кафе паузи ; Съфинансиране от партньори - пълна изработка на уеб сайт за събитието (осигурено); Партньорство със Студентски съвет на СУ - реклама и присъствие. В момента се преговаря с медии за осигуряване на партньорство, с РФК - София и фирми в областта на фармацията. Екип на Инициативния комитет: 1.Ивета Стамболийска – Председател- студент по фармация, V курс, 2. Стефка Стоянова - завършил маг. фарм от втория випуск на ФХФ 3. Елена Геранова- студент по фармация, III курс 4. Дона Далева - студент по фармация, V курс 5. Антоан Рангелов - студент по фармация, II курс 6. Мария Кирева - студент специалност химия, III курс 7. Неда Toдорова – студент специалност химия,IV курс 8. Нико Начев - студент по фармация, II курс 9. Александра Соколова - студент по фармация, V курс 10. Ангел Даков - студент по фармация, V курс 11. Светлозар Кирилов - студент по фармация, IV курс 12. Янислав Данчовски - студент специалност Химия, IV курс 13.Ивана Цапкова студент специалност химия V курс, 14.Йоанна Генева студент по фармация II курс.15 Симеон Георгиев - завършил маг. фарм от втория випуск на ФХФ