Описание на проекта

Описание на проекта:

Офисът, в който се помещава Асоциацията на студентите по медицина в България-Софийски университет, заедно с Факултетен Студентски Съвет намиращ се в Деканата на Медицински университет, е важно и необходимо място за работни срещи, обсъждане на проекти, съхраняване на важна документация, както и счетоводната и архивна дейност на сдружението.Това е мястото, в което студентите от Медицински факултет могат да открият членове на АСМБ, както и на ФСС, да зададат въпросите си, да им се помогне в интеграция в университета, актуални проблеми, кандидатстването за обмен, конгрес в страната или на международно ниво. Именно затова е от голямо значение да бъде сигурно, организирано и функционално обзаведено място.

Цели на проекта:

Да направим офиса на АСМБ-СУ едно приветливо и организирано място за работни срещи, пространство за учене и добре организиран архив.

Задачи на проекта:

Има нужда от каса, в която да се помещават важни документи и финанси, офис шкаф и кутии-органайзери -за архивите, диван-за да има възможност за събиране на повече студенти и принтер-за принтиране на материали, листовки, плакати и информационни бележки, даващи информация за проектите и дейностите и популяризиращи Асоциацията.

Целева група:

Студентите от всички специалности в Медицински факултет към СУ, част от АСМБ-СУ И ФСС

График на проекта:

21.02.-23.02.2020г.
1.Закупуването на материали за ремонт:бои, стълба , хартия и т.н.
2. Разчистване на помещението и ремонтни дейности
3.Организация на помещението, поставяне на принтер, подреждане, монтиране на каса
4.Отварянето му за студентите

Необходими ресурси:

пример за каса за съхранение-https://www.emag.bg/oryzheen-sejf-valberg-stomana-grafit-vrabec/pd/D1WT0VBBM/?fbclid=IwAR3FXvDJQJH54e7xursjmNJvo0xCekSO0jcuJWErk_z2m9EkdyxEpEGEWwY
пример за диван-https://mebelizona.eu/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8/321-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B5%D0%BB%D0%B8.html?fbclid=IwAR283KIsSS3fdEDn3OnQF197SWHsmcZEukt2GgenzXNaQ1zmI_jpjN7Sd4g
пример за принтер-https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.emag.bg%2Fmultifunkcionalno-ustrojstvo-canon-pixma-mg2550s-color-a4-cherno-ch0727c006%2Fpd%2FD3N0R2BBM%2F%3Ffbclid%3DIwAR12V326mcbu9uz1f37XnZVJmX8Tp94GH9sk-KHHjJtqv3B9bwIj45N3CNg&h=AT0kJi9_P1lDsq-kaxUhts7vgQRyQsgGA4kQhc61NmK6MEVfLbY4abLRXoFmq92s8NoBb63lN__RG9UVkb7lQ8RJF4vx31PHrXMysp7rg5pZFQcJUa2zPAhn98syIk4ziL7zeA
пример за офис шкаф-https://mebelizona.eu/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8/1087-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1-city-6206.html?fbclid=IwAR0uYrFPdWSS-76kv-0CR5uvEyuR95nfYRVkR4ZjxdvI0oezZ2CQBdKQV5s
пример за кутии за организация-https://www.ikea.bg/products/small-storage-organisers/storage-boxes-baskets/storage-boxes/tjena-kutia-s-kapak/10395421

Финансово описание на проекта:

каса за съхранение-130лв
диван-300лв
принтер-75лв
офис шкаф-130лв
кутии за организация-40лв(10бр)
таван:670лв

Партньори на проекта:

Обещани столове и маса от Медицински факултет към СУ