Описание на проекта

Описание на проекта:

Advanced Functional Programing School е лятно училище по функционално програмиране за напреднали. Прoвежда се в Утрехт, Нидерландия в периода 06-10.07.2020г. Участниците ще се запознаят с някои по-интересни теоретични и приложни аспекти на функционалното програмиране чрез езика Haskell. Занятията ще бъдат съпроводени с лабораторни занятия, на които ще се затвърди наученото, и ще се демонстрират добри и установени практики при създаването на декларативни програми. От участниците се очакват базови познания по функционално програмиране и средно ниво на английски език.
Основата цел на обучението е да запознае участниците с по-сложни теми като алгебрични типове, функтори и монади. Това са отличителни черти за този стил програмиране, които отчасти се преподават в университета. В допълнение на това, училището служи и като сбирка на изтъкнати преподаватели и изявени учени.
Предвид нарастващия интерес към този стил на програмиране, подобни събития са отлично място за създаване на контакти, популяризиране и обсъждане на учебни материали.

Цели на проекта:

Обобщение:
1. Участие на Християн Христов в гореописаното обучение в качеството му на хоноруван асистент към катедра "Компютърна информатика" към ФМИ, СУ и студент в ОКС бакалавър, Компютърни науки
2. Усвояване на преподадения материал и прилагането му при обучението на студентите от ФМИ, изучаващи Функционално програмиране
3. Създаване на контакти и подобряване на комуникативните умения
4. Защитаване престижа на Софийски университет

Задачи на проекта:

1. Поемането на таксата за участие, която включва учебни материали и обяд
2. Поемането на таксите за нощувки
3. Поемането на пътни разходи

Целева група:

Целевата група се състои от Християн Христов, хонуруван асистент, който преподава Фънкционално програмиране във ФМИ, СУ. Студентите обучавани от него ще бъдат засегнати косвено. Получените познания ще бъдат споделени и с останлите членове на катедрата и в частност екипа по Функционално програмиране.

График на проекта:

- 05.07.2020 - пристигане в Амстердам, предвижване до Утрехт и настаняване
- 06-10.07.2020 - провеждане на лятното училище
- 11.07.20 - отписване от студентските общежития и приджвижване до Амстердам
- 12.07.20 - отпътуване от Амстердам за София

Необходими ресурси:

Необходими са единствено финансови средства с цел покриването на таксата по участие, разходите по нощувки и пътуване.

Финансово описание на проекта:

1 х Такса за участие - 500 евро
1 х Такса за общежитие - 200 евро
1 х Двупосочен самолетен билет (отиване 05.07, връщане 12.07) - около 220 евро
1 х Нощувка в Амстердам - около 80 евро (налага се поради ранния час на полета и придвиждането до Амстердам)

Общо 1000 евро

Партньори на проекта:

Организаторите на лятното училище осигуряват намаление от 1000 евро за таксата по участие (от общо 1500 евро) при доказване на студентски статут или трудово взаимоотношение с университета, в случая и двете предпоставки са на лице.