Описание на проекта

Описание на проекта:

Специализацията “Професионална дейност в сферата на политиката и държавното управление“ (“Профессиональная деятельность в сфере политики и государственного управления“) се провежда във Факултета по Политология на Московския държавен университет “Михаил Василиевич Ломоносов“. Създаден през 1755 г., МГУ е един от най-старите руски университети и един от университетите с най-добра международна репутация. МГУ включва 15 научно-изследователски института, 41 факултета, над 300 катедри и 6 филиала, от които 5 са чуждестранни. В университета се обучават над 35 хил. студенти, по различни програми, както и над 10 хил. слушатели на подготвителни курсове. Работят 4 хил. преподаватели и 5 хил. научни сътрудници. Заедно с Московския държавен институт по международни отношения (МГИМО), това е университетът, предлагащ най-добро образование в сферата на социалните науки в Русия.
Традициите в преподаването на политически науки в МГУ съществуват още от създаването на университета, тъй като една от първите десет катедри създадени от Ломоносов е по политика. Съвременната специалност “Политология“ се създава по модела на западни университети, като резултат от “Перестройката“, през 1989 г. Близо 20-те години съществуване на политологичния отдел към университета е позволило усъвършенстването на преподаването в него, включването в учебния план на разнообразни дисциплини, надхвърлящи чисто политологическата сфера на интерес и създаването на добри връзки с катедри и преподаватели в много руски и чуждестранни университети. През 2008 г., катедра Политология се обособява в отделен факултет по Политология. Новото структурно разделение подготвя висококвалифицирани специалисти, болшинството от които продължават образованието си в рамките на специалността. Студентите по политология се специализират в области, като политическа теория и история на държавните и международни политически процеси, история на политическите науки, политически анализ и прогнози, сравнителен анализ, кризи и конфликти, политическа социология и психология, държавна политика и управление, международни отношения и геополитика, политически процеси в Русия, избирателни системи и електорални процеси, политически маркетинг и връзки с обществеността, екология и политика. Приоритет на факултета е подготовката на асистенти и докторанти с педагогически умения за висшите учебни заведения, научно-изследователските и аналитични центрове в и извън федерацията.
Сайт на Факултета по Политология: http://polit.msu.ru/
Участието в програмата на български студенти е възможно благодарение на подписана договореност между МГУ и Софийски университет “Св. Климент Охридски“. Студенти от магистърска програма “История на Евразия, Русия и Източна Европа“ към катедра “Нова и съвременна история“ вече са били изпращани по нея в МГУ и могат да засвидетелстват професионалните и научни ползи от нея.

Цели на проекта:

ИЗПРАЩАНЕ НА АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ, СТУДЕНТ-МАГИСТЪР, НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ “ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА ПОЛИТИКАТА И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ“ В МГУ “М. В. ЛОМОНОСОВ“, МОСКВА, РУСИЯ.

Задачи на проекта:

Специализацията “Професионална дейност в сферата на политиката и държавното управление“ (“Профессиональная деятельность в сфере политики и государственного управления“) цели повишаването на знанията и опита на студенти и специалисти в сферата на политологията и други социални науки. В учебния процес биват придобити професионални и организационни умения, повишаващи нивото на трудова квалификация на специализанта. Програмата отговаря на международните стандарти и изисквания.
Слушателите повишават компетенцията си в сферата на политическото управление, организацията и провеждането на държавната политика и административна дейност. Програмата има за цел да повиши нивото на знания за особеностите на политическия процес в Русия, да създаде умения в сферата на политическия мениджмънт, както и в областта на политическата комуникация.
Курсът се състои от 36 часа. Подробно описание на учебния план може да бъде видяно в прикачения файл.
В процеса на обучение, студентът се задължава да напише научна разработка, която да представи накрая на курса пред научния си ръководител в МГУ. Одобрената тема на научната ми разработка е “Неоевразийство в Российской федерации“, а да бъде мой научен ръководител се съгласи доц. д-р Екатерина Цимбаева.
Специализацията предоставя възможност на студента за осъществяване на контакт с представители на научните и политико-аналитични среди в Русия, както и запознава с “гледна точка“ на международните процеси, различна от българската.

Целева група:

Александър Христов, студент по магистърска програма “История на Евразия, Русия и Източна Европа“, ИФ, фак. ном 60061

График на проекта:

Начало на курса: 25 септември.
Край на курса: 30 октомври.

Необходими ресурси:

Поемане на транспортните разходи по проекта, изискващи закупуването на един двупосочен билет София-Москва.

Финансово описание на проекта:

Двупосочен билет София-Москва с KLM (Royal Dutch Airlines):
400 лв.

Партньори на проекта:

Международен отдел на Софийски университет “Св. Климент Охридски“ - подготовка, превод и легализация на документите, необходими за издаване на виза (“приглашение“ и др.). Московски държавен университет “М. В. Ломоносов“ - осигуряване на престой в студентско общежитие. Лично поемане на други пътни разходи (храна и джобни).

Файлове: