Описание на проекта

Описание на проекта:

Приет съм за обучение по програмата Erasmus+ във Варшавския университет, Полша, за периода 17.02 – 03.07.2019 г. Чрез този проект се надявам да получа финансиране от Студентски съвет, което да спомогне гладкото преминаване на моето участие в програмата Еразъм+.

Боледувам от пристъпно-ремитентна форма на Множествена склероза. От 2017 г. досега се лекувам с лекарствен продукт Gilenya, скъпострувщо лекарство, целящо удължаване на ремисията на заболяването за продължителен период от време. Лечението ми струва около 3400 лева на месец, и се покрива напълно от НЗОК.
За да продължавам лечението си трябва всеки месец да взимам лекарствения продукт от обслужващата ме аптека, на всеки три месеца да се явявам пред личния ми лекар за да ми бъде изписано лекарството, и на всеки шест месеца да се явявам лично пред лекарска комисия, за да ми бъде отпуснато лекарството от НЗОК.

Обръщам се към СС за помощ с финансирането на ежемесечните пътни разходи, които са резултат от гореописаните процедури. Нямам нужда от допълнителна помощ за престоя ми във Варшава, тъй като ще получавам ежемесечен грант в рамките на 470 евро, същевременно получавам и целогодишна стипендия от Софийски университет.

Към проекта прилагам:
Application form, подписана от катедрен координатор и подпечатана от Международен отдел на СУ;
Letter of Acceptance от Варшавския университет;
Решение на ТЕЛК, в което е записана описаната диагноза;
Копие от Протокол за отпускане на лекарствени продукти;

Имам готовност да приложа и Learning agreement (Споразумение за обучение), подписано четиристранно от мен, факултетния и катедрения координатор съответно на Философски факултет и катедра Политология, както и от координатор от Варшавския университет, когато то бъде изготвено.

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е да получа асистенция от Студентски съвет, която да спомогне гладкото преминаване на участието ми в програмата Еразъм+. Също така, след завършването ми имам готовност да организирам събитие, свързано с информирането на студенти от СУ за програмата Еразъм+ с цел нейното популяризиране.

Задачи на проекта:

Основната задача на проекта е помощ с финансирането на пътни разноски, за да може да бъде осигурен ежемесечен кратък престой в България с цел получаване на лекарството от аптеката, както и явяване пред лекарска комисия с цел продължаване на отпускането на лекарството от НЗОК. Възможно е лекарството да бъде получавано от аптеката от мой роднина, но това би било свързано с изпращането на препарата по поща/куриерска фирма. Въпреки ниската в сравнение цена на ползването на пощенски/куриерски услуги, не смятам че е напълно безопасно. В случай на изгубване или закъснение на пратката бих останал за продължителен период без лечение, което на практика спомага подържането на здравословното ми състояние в приемлива форма.

Целева група:

Дяни Куруленко, студент 4-ти курс по специалност Политология във Философски факултет на Софийски университет; Студенти, интересуващи се от участие в програмата Еразъм+.

График на проекта:

Дата на пристигане във Варшава – 12.02.2019 г.
Дати на отпускане на лекарството в периода на престой във Варшава:

05.03.2020 г.*
02.04.2020 г.
30.04.2020 г.
28.05.2020 г.
25.06.2020 г.

*На тази дата взимам 5-тото лекарство от настоящия протокол. След като бъде взето мога да се явя пред лекарска комисия за съставянето на нов протокол. Необходими са кръвни изследвания, както и етапна епикриза от невролога, при когото съм диспансеризиран.

Всичките дати се падат в четвъртък. Възможно е полетите Варшава-София да бъдат съответно в следващите петъци, а полетите София-Варшава - в следващите неделни дни. Изключение прави седмицата, в която трябва да се явя на лекарска комисия. Възможно е да пътувам Варшава-София на 01.03.202 г., неделя. и да се върна във Варшава или на 07.03., или на 08.03.2020 г. (съответно събота или неделя).

Необходими ресурси:

Необходимо е закупуването на 5 на брой двупосочни самолетни билети межу Варшава и София за дати, близки до датите на отпускане на лекарствата.

Финансово описание на проекта:

Не съм запознат с какви туроператори/международни превозвачи работи Студентски съвет. За съжаление между Варшава и София не се извършват полети на нискобюджетни авиокомпании. При разглеждане на налични полети между Варшава и София, които се осъществяват без голям брой прекачвания и дълъг престой между тях, цените на билетите за полети варират между €120 и €170. Моля Студентски съвет да ми помогне поне с част от финансирането на тези билети.

Партньори на проекта:

-

Файлове: