Описание на проекта

Описание на проекта:

Събитие в “СУ Св. Климент Охридски”, на което ще бъде представен годишник с анализи на младежката платформа, както и основните й автори. Идеята е да се получи дебат по горещите теми на 2019, да се насърчи студентския интерес и младежкото включване в подобен тип разговори. Основното послание е, че ние- студентите, не сме просто зрители на случващото се в страната, ние сме групата, която може да задава тона на публичния дебат. Платформата ще се опита да повиши интереса на младите към политиката, гражданското образование, културата, писането - и да ги направи активни участници.

Цели на проекта:

Основна цел на проекта е да запознае студентите с младежката платформа “Анблок” и с възможностите, които тя предлага. Това е отворено пространство, което дава шанс на всеки студент да изрази своето мнение, независимо от това какво учи и какво е неговото мнение. Единственото условие е да се спазват добрия тон и високия стандарт, който авторите са заложили. Целта на Анблок е да даде трибуна на младите хора и студенти за техния анализ, тяхната гледна точка. Важно е да се отбележи, че идеята на проекта произтича от друга успешна инициатива, в която настоящия екип имаше възможност да работи с ментори-професионалисти, за да създава, оформя и редактира текстове успешно. Целта ни е да предоставим и разширим тези знания с нови студенти.

Другите основни цели са популяризирането на младежката платформа, намиране на нови партньорства и медийно отразяване, което би допринесло и за добрия имидж на Софийски университет, както и на Студентски съвет при СУ.

Задачи на проекта:

Утвърждаване на Софийски университет като водещ интелектуален център, както за производство на подготвени кадри, така и за създаване на шанс за тяхната реализация.

Насърчаване на младежкото включване.

Създаване на пространство за свободно изразяване на мнението на студентите от Софийски университет не само по политически теми, а и теми, свързани с култура, образование, кино и т.н.

Целева група:

Целевата група на проекта са най-вече студентите от Софийски университет, като потенциални наши партньори, но и българската общественост като цяло, защото мнението на младите е важно не само за тях самите.

График на проекта:

Датата не е напълно уточнена, но събитието ще се състои през януари в университета. Продължителността ще бъде около два часа, като ще започнем с представяне на годишника и авторите, след което ще преминем към свободна дискусия, която пък ще премине в неформален коктейл.

Необходими ресурси:

Необходима ще ни бъде зала, както и мултимедия за презентация на младежката платформа “Анблок”

Финансово описание на проекта:

150-180 бройки от годишника на младежката платформа “Анблок”
20 плаката за събитието
Кетъринг

Партньори на проекта:

Студентски клуб на политолога към СУ