Описание на проекта

Описание на проекта:

Софийският университет има изградена традиция в успешното участие в различни международни състезания. Дойде време и за най-голямото събитие, организирано от Международната търговска палата – 15-тото издание на ICC Mediation Competition Paris 2020.
В състезанието ще вземат участие над 350 студенти и треньори, както и международен съдийски комитет, състоящ се от 130 професионални медиатори. Представените университети са 66, а времетраенето на цялото събитие продължава 7дни.
В съставянето на екипите /клиент-адвокат/ е необходимо поне единият от двамата участници да бъде студент по право. В нашия случай – 3-ма дейни млади студенти. Тази година отборът е съставен от участници, придобили опит, представлявайки университета на национално ниво. През 2018 г. двама от участниците в тазгодишния отбор спечелиха националното състезание по медиация. През юли 2019 отборът взе успешно участие в другото утвърдено международно състезание - CDRC Vienna 2019. Там само няколко точки разделиха отбора от класиране на финалите.
Всяка от преговорните сесии е с продължение 90 минути. Работният език на състезанието е английският.

Цели на проекта:

Целта на проекта е успешното представяне и повишаване разпознаваемостта, както на СУ, от една страна, така и развитието на цялостната концепция за преговори и медиация и интегрирането им в студентските програми.

Задачи на проекта:

1. Минимум две ежеседмични тренировки на целия отбор преди състезанието. Треньорите на отбора са победителят от международното състезание по медиация и преговори CDRC Vienna - Георги Еленков, и треньорът на отбора за състезанието по преговори миналата година - Ина Петкова. И двамата са завършили СУ.
2. Участие на състезанието.

Целева група:

Пряко засегнати са участниците в отбора, които ще разширят познанията си по алтернативното разрешаване на спорове. Косвено засегнат е Софийският университет като институция, която има шансът за поредна година да се утвърди като учебно заведение със силен фокус върху развитието на студентските състезания.

График на проекта:

1. От октомври, 2019 г. до февруари, 2020 г. - ежеседмични тренировки за подготовка.
2. 5-13 февруари 2020 г. - заминаваме в Париж и участие на състезанието

Необходими ресурси:

1. Дневни за периода 5-13 февруари.
2. Настаняване (8 нощувки в Париж)

Финансово описание на проекта:

3 души x 35 евро x 9 дни = 945 евро (дневни за периода)
3 души x 130 евро x 8 нощувки = 3120 евро (настаняване за периода)

Посочените финансови параметри са взети директно от Приложение № 2 към чл. 15, ал. 1, чл. 17, чл. 22, чл. 23, ал. 1, чл. 29, ал. 2, чл. 37, ал. 2 и 4 и § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

Партньори на проекта:

Разноските за регистрационната такса се поемат от Адвокатско дружество "Евролекс".