Описание на проекта

Описание на проекта:

"Гаража“ е първото креативно, споделено пространство, във ВУЗ в България направено от Бизнес клуб към Стопански факултет. Отворихме врати през 30 май 2019г. и все повече студенти учат и твовят в "Гаража". За да обзаведем напълно пространството и да може то да работи на пълна функционалност като "makerspace" и място за прототипиране, считаме че трябва да допълним вече наличната апаратура още с:

- 3D принтер
- цветен принтер
- още една подвижна бяла дъска

Цели на проекта:

Една от многобройните цели на проекта е, то да бъде място, където екипи от студенти се събират, обсъждат, разработват и прототипират своите идеи и проекти.

Задачи на проекта:

Посредством 3D принтера студентите на Софийски Университет наистина ще могат да вдъхват живот на своите продукти по лесен и достъпен начин, ще могат да създават прототипи, които са близки до крайната визия на самия продукт, съответно и да бъдат по-подходящи за представяне пред потенциалните инвеститори. Цветният принтер би помогнал с разпечатването на плакати, листовки, брошури и всякакви други информационни материали, свързани с тяхната идея, а допълнителната бяла дъска би направила възможно използването на пространството от повече и по-големи екипи едновременно.

Целева група:

Студентите на Софийски Университет, Стопански Факултет и членовете на студентската независима организация Бизнес клуб.

График на проекта:

1. Закупуването на:
- 3D принтер
- цветен принтер
- още една подвижна бяла дъска1

2. Монтaж
3. Обучение как се работи с апаратурата
4. Вкарването им в упротреба от студентите

Необходими ресурси:

Пример за средно качество 3D printer - http://shop.b2n.bg/mobile/product/details?Id=597&langId=0
Пример за цветен принтер - https://www.technomarket.bg/mastilenostruen-MFP/hp-itp-ink-tank-419-z6z97a-09168612
Пример за бяла дъска - https://www.molivko.com/beli-magnitni-i-korkovi-daski/daski/beli-nemagnitni-daski/byala-daska-bi-office-120h180-sm-dvustpanna-na-koleltsa

Финансово описание на проекта:

3D printer - 5497лв.
Цветен принтер - 279 лв.
Бяла дъска - 502лв.

Партньори на проекта:

Стопански Факултет Бизнес клуб