Описание на проекта

Описание на проекта:

Имаме честта и удоволствието проектa по предприемачество и иновации "University Innovation Fellows", воден от "Stanford D.School", за креативни и предприемчиви студенти, отново да ни покани на среща, но този път в Залцбург, Aвстрия.
След успешното завършване на програмата UIF ние, трима студенти от Стопански Факултет бяхме поканени на ежегодната среща на членовете на проекта, в Станфорд, Калифорния през месец март, където натрупахме опит, вдъхновение и идеи от други студенти, както и от професори на Станфордския университет и високо поставени лица от големи компании като Google, Tesla и др. След блестящото ни представяне в САЩ, бяхме поканени и на Европейската сбирка на проекта в Твенте през месец август, където представихме първото творческо споделено пространвство в кампус на университет в България – „Гаража“ – вдъхновено от програмата и сбирката в Америка.
Taм представихме най-новите си проекти като "Business Club Academy", "Тhe Platform" и много други, като получихме помощ и зелена светлина за тях.
Към момента реализираме Business Club Академията, като преподаваме в рамките на 7 седмици важни меки умения като управление на времето, дизайн мислене, продажби, проектен мениджмънт и др. на над 30 студента от целия Софийски Университет. Курсът в Залцбург ще ни помогне да доразвием тези проекти и да получим безценните съвети от общността на UIF.
Курсът в Залцбург е разработен от студенти за студенти под ръководството на Максимилиан Лугмеър. Ще имаме възможност да споделим нашия опит със студентите с цел излизане от зоните на комфорт и започване на учене на нови неща и развитие на нашите умения заедно. Курсът включва посещения на компании, където се срещаме с лидерите на индустриите, както и разговори с млади предприемачи, които ще споделят най-добрите практики и ще разкажат за действията, които трябва и не трябва да се правят при започването на всяка кариера. Ще имаме възможност да разговаряме с влиятелни местни личности, които ще споделят своя опит в стратегическото си общуване. Ще проучим устойчивото развитие в региона, както и практиките за иновации и предприемачество в някои от водещите европейски компании. Ще използваме дизайн мисленето, за да разберем нуждите на бизнес участниците и да развием устойчиви решения на възникнали проблеми.

Цели на проекта:

В края на курса ще можем да разбираме и прилагаме техниките за дизайнерско мислене, използвани в Salzburg Unniversity of Applied Science. Тези техники ще ни осигурят солидна основа за изграждане на решенията за сложни проблеми. Ще се научим как да използвате техники, използвайки креативност си и да преобразуваме творческите си идеи в новаторски решения. Ще научим и обсъдим отговорността за иновациите. Курсът ще разгледа и етиката, свързана с иновациите, и по-специално отговорността за възможните странични ефекти, причинени от иновациите. В края на курса ще получим всички умения и знания, за да търсим на стратегическо ниво целия процес на комплексно решаване на проблеми.

Задачи на проекта:

Курсът ще се фокусира върху подобряването на следните умения:
Дизайнерско мислене
Решаване на проблеми
Дефиниране на обхвати на проблема
Аналитично мислене
Ефективна комуникация
Представяне на идеи
Прототипиране
Отговорни иновации
Създаване на доверие
Мултидисциплинарно сътрудничество
Методите и различните начини, по които ще бъдат подбрени уменията на участниците са:
Участие в уъркшопи по предприемачество
Представяне на завършени проекти, чиято идея е инспирирана от програмата
Нетуъркинг с хора от бизнес сектора
Вдъхновяващи презентации на млади предприемачи
Поредица от семинари, които ще тренират уменията
Идентифициране на нуждите на заинтересованите страни
Дизайнерско мислене
Критично мислене и рефрейминг
Умения как да превърнете вашите идеи в реалност
Прототипиране
Пичинг на идеите

Целева група:

Студентите на Софийски Университет, а по-специално тези на Стопански Факултет. Тук даваме повече информацията за целевата група на проекта ни "Гаража":
https://www.vesti.bg/vdyhnovenite/koj-bylgarski-universitet-zaprilicha-na-stanford-6101917

График на проекта:

Прикачвам го като скрийншот

Необходими ресурси:

Обучението ще се осъществи края на сесията и началото на 2ри семестър, което ще ни помогне да не изпуснем съществен материал в учебните ни програми

Финансово описание на проекта:

Такса участие - 600евро (покрива обучението и престоя ни) + пътни 300евро (двупосочен билет)
Нужни са ни 900евро за студент = 1800 евро общо

Партньори на проекта:

BEC - Bulgarian Entrepreneurship Center Стопански Факултет Бизнес Клуб - СУ

Файлове: