Описание на проекта

Описание на проекта:

Студентското независимо радио Реакция има нужда от частично финансиране, което се изразява в заплащане на таксите за музикални права към Профон и Музикаутор. Радиото има 24-часово непрекъснато излъчване в онлайн ефира. Студенти от различни специалности участват с авторски предавания, както и гостуват в ефира на радиото, за да обсъждат и популяризират свои проекти и идеи, свързани с академичната дейност в университета.
Съществуването на радио Реакция е от изключителна важност,най-вече за студентите от Факултета по журналистика и масова комуникация, защото то е единствената действаща трибуна за изразяване. Независимият ефир на радиото помага на студентите не само да надградят професионалните си компетенции, но и ги оформя като личности, отстояващи своите позиции и разбирания.
От самото си създаване през 2010 година радиото има сключени договори с двете сдужения и заплаща ежегодно тези такси, защото работи като реална медия.
Вече 9 години радиото се финансира от студенти и преподаватели, чрез дарения и проекти, но през последната година заплащането на авторски и сродни музикални права не е по силите на екипа.

Цели на проекта:

Заплащане на авторските и сродните музикални права за периода май-декември 2019 г. и януари-декември 2020 г.

Задачи на проекта:

Заплащането на тези такси ще позволи съществуването на 24-часовото непрекъснато излъчване в ефира.
Без заплащането на авторските права, ефирът ще бъде спрян и ще бъдат свалени всички авторски предавания на студентите.

Целева група:

Студентите на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, както и целевата аудитория, обхващаща всички млади хора между 18 и 35 годишна възраст.

График на проекта:

май-декември 2019 г.
януари-декември 2020г.

Необходими ресурси:

Общо 2180 лева.

Финансово описание на проекта:

За периода май-декември 2019 година- 360 лева плащане за Профон и 500 лева за Музикаутор- общо 860 лева.
За периода януари-декември 2020 година- 720 лева за Профон и 600 за Музикаутор- общо 1320 лева.
Общо за двата периода: 2180 лева.

Партньори на проекта:

Интернет- 28 лв./месечна такса към Булсатком Домейн-190 лв. годишно Поддръжката на сайта се осъществява чрез доброволната работа на всички студенти, които са част от екипа на радиото.