Описание на проекта

Описание на проекта:

“Цар Лъв“ е третият мюзикъл на студентите от специалността “Авторски театър”, които все по-смело фрагментират световните класики, деградират границите на жанра и създават своите авторски интерпретации. В програмата на “Алма Алтер” можете да видите още: “Красавицата и звяра” и “Суийни Тод - бръснарят демон от улица Флийт”.

Основната тема на “Цар Лъв” е кръговратът на живота, изследването на процесите, през които преминават различните архетипни характери, когато се сблъскат със страха, смъртта, любовта, амбициите и волята за власт. Специални фокус - теми са: темата за другостта като възможност за среща с непознатото, която ражда полюсно напрежение – любопитство и страх, толерантност и отчужденост, разбиране и безразличие; темата за любовта, като основна движеща сила в живота на героите, като стимул и вдъхновение; темата за смъртта, като възможност за бягство от живота, но и мотивация да го живеем.

Основни персонажи в представлението ще бъдат: Муфаса- настоящият цар; Симба- новородилият се син на Муфаса; Скар- чичото на Симба и брат на Муфаса; Нала- приятелка на Симба; Тимон и Пумба- приятели на Симба; Зазу- съветник на Муфаса.

Сюжетната линия се движи около подготовката на Симба за бъдещ цар и връзката между него и баща му. Скар, чичото на Симба, има силни амбиции за трона и неговата злост е толкова голяма, че убива Муфаса и набеждава Симба. Този мотив ще бъде водещ към поантата на представлението - нищо не е на всяка цена. Само съществото с добро сърце може да бъде добър цар. Тази сюжетна линия е инспирирана от пиесата на Уилям Шекспир- ‘’Хамлет'' и ще бъде един от многобройните пластове, в които мюзикълът може да бъде интерпретиран. Този своеобразен сблъсък на традиционното с неконвенционалното ще представи съвсем различен поглед върху една дълбоко позната творба и щем покаже нови неизследвани полета, както на ниво трактовка на текста, така и на ниво инсценизация. Именно в подобен контраст най - ярко се проявява авторското начало, с което ще бъде заразена и публиката, и въвлечена в случването.

В проекта ще участват всички актьори от трупата на Театър - Лаборатория ''Алма Алтер''.

Цели на проекта:

да бъде създаден нов мюзикъл от студентите “Авторски театър” в програмата на “Алма Алтер”;
да привлича и провокира студентската и училищната аудитория;
да възпитава в младото поколение съзнателен избор и отношение към театъра, предлагайки авторска интерпретация на разпознаваемо заглавие;
да утвърждава образа на Софийски университет и на Университетския театър, като водещи в театралния живот на страната; да изгражда образа на студентите на Софийски университет като автори и иноватори в творчески и културни процеси чрез подкрепата на Студентски съвет;
да популяризира творческите виждания на студентите на Софийски университет по света, предлагайки в международното театрално поле авторска интерпретация на един от най-разпознаваемите мюзикъли в последните години;
да направи спектакъла достъпен до публики със специфични нужди чрез лесен за разбиране текст и оформление на музикалната и звуковата среда;
да работи със студенти със специфични нужди, какъвто е нашият колега Андриян Асенов, който е един от актьорите, които ще се превъплатят в образа на Скар.

Задачи на проекта:

- изготвяне на оригинална драматургия на мюзикъла;
- репетиции на маса;
- лабораторна работа - изследване на възможните хореографски и звукови решения;
- създаване на хореографския текст и интерпретация на музикалните партитури;
- репетиции;
- създаване на обща визия на проекта: сценография, костюми, рекламни материали;
- осъществяване на общата визия на проекта: сценография, костюми, рекламни материали;
- търсене на медийни партньори, изпращане на прессъобщения, срещи с журналисти;
- провеждане на интерактивни акции в града, част от маркетинговата програма на „Алма Алтер“;
- премиера и интегриране на мюзикъла в месечната програма на “Алма Алтер”;
- видео и фото заснемане на спектакъла;
- кандидатстване за международни форуми и фестивали.

Целева група:

„Цар Лъв“ е мюзикъл, чийто основен таргет са младежката аудитория. Деца, ученици и студенти ще разпознават себе си в героите, ще търсят да им подражават или да се разграничават от тях, ще пеят познатите песни и ще дискутират авторските интерпретации на актьорите. Мюзикълът е любопитен и за възрастни, студенти и академици, с интерес в областта на шекспировата драматургия, поради сюжетната линия и множеството интертекстуални връзки с “Хамлет” на Уилям Шекспир, които ще изграждат действието на спектакъла. Очакваме потенциална аудитория от 30 000 студенти и над 20 000 граждани и чуждестранни гости в страната. По време на международните фестивали, на които мюзикълът ще кандидатства очакваме аудитория от около 1000 – 3000 души специализирана публика с интерес в областта на музикалните жанрове.

График на проекта:

Октомври 2019 - Оригинална драматургия
25 - 30 ноември 2019 - Репетиции на маса
1 - 5 декември 2019 - Лабораторна работа
25 ноември - 5 декември 2019 - Хореографски текст и музикални партитури
5 - 15 декември 2019 - Репетиции
1 - 5 декември 2019 - Обща визия на проекта
8 - 12 декември 2019 - Закупуване на костюми, сценография, реквизит
1 - 25 декември 2019 - Рекламна кампания
19 декември 2019 - Премиера и заснемане
19 декември - 1 януари 2019 - Обработка и монтаж на заснетия материал
1 януари - 30 юни 2020 - Кандидатстване на международни форуми и фестивали

Необходими ресурси:

За реализирането на мюзикъла ще бъдат необходими:
костюми;
сценография;
реквизит;
плакати;
флаери;
онлайн реклама.
Студенти - доброволци, които да се занимават с организацията, логистиката и рекламната кампания на мюзикъла. Като доброволци към проекта ще се включат всички студенти от специалността “Авторски театър”.

Изработката на проект за сценография, костюми и рекламни материали
ще бъде направена от големия български художник и преподавател в
специалността ''Авторски театър'' - Михаил Лалов.

Финансово описание на проекта:

Костюми: 15* 80 лв. = 1200 лв.
Сценография: 800 лв.
Реквизит: 100 лв.
Плакати: 50*3 лв. = 150 лв.
Рекламни брошури: 500* 1.5 лв. = 750 лв.
Онлайн реклама (две седмици преди представлението
спонсорирана реклама на Фейсбук) 400 лв.

Общо: 3 400 лв.

Партньори на проекта: