Описание на проекта

Описание на проекта:

Футболен турнир на СУ „Св. Климент Охридски“ – Коледен футболен турнир 2019 е аматьорски турнир по мини футбол. Ще се проведе между отбори на студенти,преподаватели и докторанти на Софийския университет на 14.12. 2019г. и 15.12. 2019г.

Цели на проекта:

1. Насърчава и разширява възможностите на студентите за социално развитие и приобщаване помежду им.
2. Развива спортната култура на студентите.
3. Изгражда взаимоотношения между студентите както на терена, така и извън него.
4. Мотивира студентите да развиват спортни дейности в университета.
5. Утвърждава като традиция турнира в университета, като изгражда неговото лице и бранд.
6. Насърчаване на доброволческата дейност в спорта.
7. Предоставя възможност на студентите да се забавляват.

Задачи на проекта:

1. Организиране
1.1 Събиране на екип
1.2 Създаване на концепция
1.4 Осигуряване на бюджет
2.Разпространение
2.1 Разпространение сред студенти, преподаватели и докторанти
3.Провеждане
3.1 Подготовка и информиране
3.2 Изготвяне на графици за провеждане
3.3 Запазване на игрище
3.4 Осигуряване на съдия
3.5 Осигуряване на медицинско лице
3.6 Администрация

Целева група:

Целевата група е всички студенти от СУ "Св. Климент Охридски".

График на проекта:

до 12.12.2019г. - кандидатстване
14.12.2019г - 1ви кръг – турнира (групова фаза)
15.12.2019г - ½ финали, мач за трето място, финал и награждаване

Необходими ресурси:

Комуникационни канали на СС с цел разпространение на събитието
Човешки ресурс за подпомагане на организацията
Финансов ресурс за обезпечение на турнира
-топки
- купи и награди
- игрище с включен съдия и медицинско лице
- сандвичи и води

Финансово описание на проекта:

8 игрални часа за груповата фаза по 50лв. на час за закрито игрище = 400лв.
3 игрални часа за финалите по 50лв. на час за закрито игрище = 150лв.
2 дни медицинско лице и съдия по 10 часа за двамата 2х100 =200лв. (пакет към игрищата)
Награди (медали) = 170лв.
Топки 2х50 =100лв.
Води и сандвичи = 300лв.
Общо таван: 1320лв.(без ДДС)

Партньори на проекта: