Описание на проекта

Описание на проекта:

ISHA (International history students association) е международна нестопанска студентска организация, която организира ежегодни конференции по определени исторически теми по няколко пъти в годината. Целта на организацията е да осигури обмяна на опит и идеи между студенти от различни държави. ISHA има своя секция към Софийския университет от 2008 г., която е организирала няколко семинара. До този момент, благодарение на съдействието на Студентски съвет, членове на ISHA Sofia от Софийския университет са посещавали международни семинари и конференции. В периода 6 – 12 януари 2020 г. асоциацията организира международна студентска конференция в Загреб, Хърватия. Темата на семинара е "Others in History: Images and Propaganda", като е разделена на няколко работилници. Темата на конференцията е много актуална и ще помогне на участниците да придобият опит и да развият своите умения и компетенции като млади изследователи. Също така те ще имат възможност да станат членове на ISHA International, като по този начин ще допринесат за укрепването на връзките между ISHA и ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Цели на проекта:

1. Изпращане на двама студенти от бакалавърската програма ,,История“ и един докторант от катедра „История на България“ за участие в гореказаната конференция с изнесен доклад. 2. Да развият уменията си в изготвянето на презентации и тяхната защита 3.. Да подобрят нивото си на английски език; 4. Да подпомогнат поддържането на връзки между ISHA и ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“, като получат право на глас в ISHA International с перспектива в следващият Управителен съвет на организацията да има и български представител. 5. Да развият комуникационните си умения и уменията за работа в екип; 6. Да осъществят мултикултурни контакти със студенти от цяла Европа; 7. Да защитят престижа на Софийския университет.

Задачи на проекта:

1. Поемане на транспортните разходи и такса за участие в семинара. Пътуването ще бъде с автобус от София до Загреб и връщане Загреб-София, поради финансово изгодните условия; 2.Ефективно осъществяване на посочените цели

Целева група:

Виктор Петров, Ивайло Тихолов, Красимира Тодорова

График на проекта:

1. Финансиране - от 11.11.2019 г. и най-късно до 01.12.2019 г.; 2. Пътуване София-Загреб – 05.01–06.01.2020 г.; 3. Пристигане и настаняване – 06.01.2020 г.; 4. Участие в работилниците “Propaganda in education: Education as a tool for propaganda?”, “PhD Workshop”, “Portrayal of Others in religious contexts” и академичната и културна програма на новогодишния семинар на ISHA – 06.01–12.01.2020 г.
Програмата за провеждане на семинара: https://othersinhistoryimagesandpropaganda.wordpress.com/2019/10/06/official-program-of-the-seminar/
5. Обратно пътуване: Загреб – София – 12.01.2020 г.
6. Отчет на извършената дейност - в рамките на седмицата след 12.01.2020

Необходими ресурси:

Необходими са единствено финансови средства във връзка с пътните разходи и покриване на таксата за участие в международния семинар.

Финансово описание на проекта:

Пътни разходи: Пътуване с автобус София-Загреб 05.01.2020 – 149,97 EUR
Автобус Загреб-София - 74,97 EUR
Общо пътни разходи: 224.94 EUR
(Цените са проверени към 01.11.2019 съгласно офертите на flixbus: https://shop.flixbus.bg/search?departureCity=5348&arrivalCity=2205&route=%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1&rideDate=05.01.2020&backRideDate=12.01.2020&adult=3&_locale=bg&backRide=1&wt_eid=2157254889008646088&wt_t=1572621539483&affiliate=%28not+set%29%2C&_ga=2.101950849.1045116394.1572548890-1044125800.1572548890&currency=EUR&atb_pdid=11d15646-63cd-48fb-9a5e-512d838f0ee3&_sp=db4b91cd-e7e0-4d44-a7ad-3f47029d3f5f )
Такса за участие в семинара: 300 EUR
Общо разходи: 524.94 EUR

Партньори на проекта:

Не.

Файлове: