Описание на проекта

Описание на проекта:

Литературно четене на литературен клуб "Аудитория 148" - 28.11.2019 г., в "Яйцето" от 18:30. Ще бъдат представени авторски произведения на членове от клуба. След протичането на четенията участници и гости ще бъдат поканени на неформална дискусия, съпроводена от храна и напитки.

Цели на проекта:

Проектът цели популяризиране на клуба и неговата дейност, както и представяне на млади автори от Софийския университет. Желаем да допринесем за културната дейност на Факултета по славянски филологии и да почетем патронния празник на Университета. Очакваме така да вдъхновим гостите си, да провокираме интерес към клуба и литературата и да привлечем нови членове.

Задачи на проекта:

Популяризиране на събитието.
Представяне на авторите.
Осъществяване на дискусия.

Целева група:

Целим да достигнем предимно до млади, мислещи хора, които имат интерес към литературата - творчески и познавателен.

График на проекта:

На 05.11. - обявяване на събитието във фейсбук.
Между 11.11. и 15.11. - постери на ключови места в Ректората.
При отпуснати средства - осигуряване на кетъринг до 08.11.
Уговаряне на озвучаване - преди 15.11.
Осигуряване на озвучаването.
Провеждане на събитие - 28.11.2019., "Яйцето",18:30.

Необходими ресурси:

Зала "Яйцето" - осигурено. Озвучаване. Кетъринг за 50 души. Екипът по организацията - от литературния клуб.

Финансово описание на проекта:

500 лв. - за кетъринг.

Партньори на проекта:

С подкрепата на Факултетен студентски съвет към Факултета по славянски филологии.