Описание на проекта

Описание на проекта:

В периода от 22 до 25 януари 2020 на територията на Американския университет в Бейрут, Ливан ще се проведе петото състезание по органична химия за студенти ( OC5 Organic Chemistry Competition) [L. I. Khalil, K. M. Chahine, and B. R. Kaafarani, Journal of Chemical Education, 2015 (92), pp 401−404: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ed500574s], [http://website.aub.edu.lb/fas/chemistry/oc/Pages/OC5.aspx]. Състезанието е насочено към завършили задължителните си курсове по органична химия студенти, проявяващи задълбочени интереси към този дял от химията. Във форума вземат участие отбори от университети от целия свят. Всеки отбор се състои от двама студенти (от един и същи университет), които заедно решават набор от задачи, свързани с най-новите проблеми на органичния синтез.
Отбор на СУ е вземал участие в четвъртото издание на същото състезание (OC4 Organic Chemistry Competition), проведено в Американския университет в Бейрут през 2016. Отборът, състоял от Цветелин Илиев и Павел Костадинов (студенти в четвърти курс от СУ към 2016 година, специалност химия, направление органична химия) е завоювал престижното второ място.
Софийският университет беше поканен да участва в петото състезание по органична химия, организирано от Американския университет в Бейрут.
Борис Борисов и Любен Бориславов са студенти от четвърти курс, специалност химия, направление органична химия, които имат желание да участват в гореспоменатото състезание. И двамата студенти имат богат опит в участието в различни национални и международни олимпиади.
За справка: проф. д-р Росица Николова, ръководител на катедрата по Органична химия и фармакогнозия към ФХФ на СУ, e-mail: ohrn@chem.uni-sofia.bg.

Цели на проекта:

Участие в петото състезание органична химия, организирано от Американския университет в Бейрут и класиране на призово място (първо, второ или трето).

Задачи на проекта:

1. Регистриране на отбора, който ще участва в състезанието.
2. Подготовка за състезанието
2.1. Решаване на задачи от предишни издания на същото състезание
2.2. Четене на специализирана литература по органична химия
3. Участие в състезанието

Целева група:

Международна група от студенти, проявяващи засилен интерес към органичната химия, в това число и вносителите на проекта и редовни студенти в СУ – Борис Борисов и Любен Бориславов.

График на проекта:

1. Внасяне на проекта: 03.11.2019
2. Закупуване на билетите: в минимални срокове след одобрение на проекта
3. Заминаване: преди 22.01.2020 г. в зависимост от полетните разписания и наличието на билети
4. Връщане: след 24.01.2020 г. в зависимост от полетните разписания и наличието на билети

Необходими ресурси:

1. Самолетни билети по маршрут София – Бейрут и Бейрут-София
2. Дневни за периода на събитието (22 - 25.01.2019)

Финансово описание на проекта:

2 х €350 = €700 за самолетни билети *
2 х (4 x €30) = €240 за дневни за периода на събитието (22 - 25.01.2019)
Общо: €940

* NB: Посочените цени за самолетни билети са ориентировъчни. Би следвало да бъде закупен най-евтиният билет, удовлетворяващ точки 3. и 4. от графика на проекта.

Партньори на проекта:

Разноските за нощувки на 22., 23. и 24.01.2019 са за сметка на приемащата страна (American University of Beirut).