Описание на проекта

Описание на проекта:

Junior Researcher Programme е научно-образователен форум и обучение, което подпомага млади изследователи. Провежда се ежегодно и продължава 13 месеца. Целта му е да събере и обучи млади изследователи и хора с малко или никакъв опит в сферата на провеждането на психологични научни изследвания. Състои се от обучителна и опознавателна седмица в Сиена, Италия; дистанционна работа върху темата, за която са те приели, в продължение на година; конференция в началото на следващата година; конференция за представяне на завършеното изследване в Кеймбридж, Англия; ; публикуване на изследването в академичен журнал, ако бъде одобрено. Прилагам линк към сайта на събитието: http://jrp.pscholars.org/whatwedo/how-it-works/. Бих желала да кандидатствам за финансилане на посещението ми на конференцията в Кеймбридж, в края на Август 2020, която е задължителна част от програмата и е много важна за даване на гласност на откритите по време на изследването резултати.

Цели на проекта:

Проекта цели да обучи и засили интереса на студенти към провеждането на научни изследвания и да им даде способите да развиват своя научна работа след завършването на обучението. Подкрепя развиването на смислена изследователска дейност и помага на хората да получат нужните качества, знания и контакти, за да я развиват. Също така, целта е в края на обучението всяка група да има завършен изследователски проект, който да отговаря на научните стандарти и да е подходящ за публикация в академичен журнал. Конференцията, който е предмет на кандидатстването ми, има за цел да даде възможност на групите да подготвят и представят презентации свързани с проучването си пред екип от специалисти, което ще им помогне да получат полезна обратна връзка и да популяризират работата си и институциите свързани с нея.

Задачи на проекта:

В продължение на 13 месеца Junior Researcher Programme провежда серия от събития, които да допринесат за развитието на знания у участниците си. Чрез посещението на всички тези събития и дистанционна работа по време на периодите между тях се осъществява пълния потенциал на програмата. Събитията са разделени както следва:
1. Една седмица в Сиена, Италия, целяща опознаването на участниците и ръководителите на екипите и полагане на основите на пректите. Включва уъркшопи, обучения, презентации и лекции по темата, за която участника е избран и по начините за водене на проект. - вече изпълнено
2. Август-Септември - Водене на първоначални проучвания и подготовка на протокли по дадената тема. - вече изпълнено
3. Декември-Юни - провеждане на иследването.
4. Февруари - jMeeting в Мадрид, Испания. Среща, където в продължение на 4 дни се представят текущото развитие и резултати открити от участниците. На този етап проекта търпи критики, ако такива са наложителни. Тази среща предоставя и допълнителна възможност за опознаване на други екипи и млади изследователи. Дава поле за комуникация на идеи и интереси. Като част от срещата се провеждат и лекции.
5. Юли-Август - 5 седмичен стаж в Кейбридж, където участващите подготвят репорти по зададени теми, използващи статистически и описателни способи. Този стаж дава допълнително обучение в сферата на изследователската дейност и предоставя възможност за обучение от специалисти в областта.
6. Август - JRP Conference + Impact Window- края на Август/началото на Септември 2020- Конференция в Кеймбридж с уъркшопи, обучения, презентации и лекции. На тази конференция се представят и проектите, върху които сме работили в завършен вариант. Аз кандидатствам за финансиране по тзи последна част.

Тези дейности ще постигнат развитието на знания и способности у младите изследователи.

Целева група:

Студенти в степен бакалавър или магистър, в сферата на психологията, проявяващи интерес към научна дейност.

График на проекта:

Графика на проекта е същия както описания по-горе в задачи на проекта. Пълен график на дейностите по време на последващите събития все още не ни е предоставен. Към момента сме преминали през първите две стъпки от програмата - седмица в Италия за започване на проекта и първо подаване на протоколите от проучването. В прикачени документи съм качила снимка от сертификат доказващ участието ми в обучителната седмица в Италия и успешното ми продължаване в програмата.

Необходими ресурси:

Нужна ми е финансова подкрепа, за да успея да покрия таксите по проекта, както и разноските за път и дневна издръжка по време на последната част от проекта - Coneference + Impact Window в Кеймбридж.

Финансово описание на проекта:

Конфиренцията + Impact Window се провеждат в Кеймбридж, Англия. За момента обявените дати са 26.08л2020 - 10.09.2020. Тези дати не са напълно сигурни и подлежат на промяна. Тъй като планираното провеждане на конференцията е след близо година, точните суми нужни за настаняване, пътуване и обезпечаване на ежедневната издръжка са неясни към този момент. Ще опиша тези, които са обявени за очаквани приблизителни нужди, от екипа на програмата, към този момент и тези, които мога да изчисля приблизително на база на настоящото ми търсене ("~" - този знак го поставям на местата, където включвам приблизителна цена на база текущите ми проучвания):

~200 евро- билети до Лондон и обратно - това е приблизителна сума на евтините билети, които намерих налични към този момент. Тъй като събитието е след близо година, абсолютно точна цена на билетите няма как да се предположи, а и често в летния сезон цените са завишени. Включих билети към Лондон, тъй като не намерих полети от София към Кеймбридж.
~ 40 паунда - преблизителна цена на билети за влак от Лондон до Кейбридж и обратно
~850 паунда - JRP Conference в Кеймбридж - финансиране нужно за покриването на настаняване + разноски по път и ежедневни разноски, според обявената към момента информация.

Партньори на проекта:

Файлове: