Описание на проекта

Описание на проекта:

По идея на студенти и преподаватели от Факултета по славянски филологии се организира мини диалектологично изследване.

Какво ще представлява изследването:
Група студенти (до 25 човека) ще заминат на тридневно пътуване до област Смолян, като по-точно става въпрос за следните населени места: Златоград, Триград, Смолян, Момчиловици. Където под ръководство на доц. Владислав Миланов от катедрата по български език ще се направят записи на различни говори с цел да се запознаят освен теоретично и практично с диалектите. Така студентите ще имат възможността да се запознаят и с източниците и да чуят как звучат диалектологичните особености на различните говори.

За да се включат в проекта студентите ще са длъжни да: изпратят мотивационно писмо, което ще показва тяхната ангажираност, отговорност и интерес към дисциплината.

Цели на проекта:

Целите на проекта са:

Запознаване на студентите с актуалната диалектолочина обстановка в страната.
Запознаване на студентите с теренната работа, що се отнася до диалектологията и нейните специфики.
Запознаване на студентите с екипната работа
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Издаване на сборник с езикови бележки на студенти относно диалектологичната обстановка и спецификите и.
Презентация пред студенти и преподаватели на СУ

Задачи на проекта:

Запознаване на студентите с актуалната диалектолочина обстановка в страната.
Запознаване на студентите с теренната работа, що се отнася до диалектологията и нейните специфики.
Запознаване на студентите с екипната работа
Изготвяне на езикови бележки и излседвания
Изготвяне на презентация

Целева група:

Студентите от Факултета по славянски филологии.

График на проекта:

26.10.2019-05.11.2019

Подготвяне на материалите нужни за изследването от доц. Миланов и студентите, които са част от екипа на проекта.

01.11.2019 - 14.11.2019

Начало на кандидатстването относно проекта.

28.11.2019
1) Заминаване от София рано сутринта.
2) Пристигане в Смолян и настаняване.
3) Групата се насочва към Златоград
4) Среща с местни жители
5) Връщане вечерта в Смолян
6) Обсъждане на събраните материали

29.11.2019
1) Ставане рано около 8/8:30
2) Групата се насочва към Момчиловци
3) Среща с местни жители
4) Следобед връщане към хотела в Смолян
5) Обсъждане на събраните материали

30.11.2019
1) Ставане рано към 8/8:30
2) Групата си събира багажа и се насочва към Триград
3) Среща с местните жители в Триград
4) Обсъждане на събраните материали
5) Вечерта към 19h отпътуване за София.

Необходими ресурси:

1) Канцеларски материали;
2) Техника: диктофони и камера/фотоапарат;
3) Нощувки;
4) Транспорт;

Финансово описание на проекта:

Канцеларски материали: хартия за принтер, химикали, лепящи листчета, телбод - около 100 лв.
Техника:
Диктофони 10 бр. средна стойност около 80/5 лв.
Фотоапарат с добро фото и видео заснемане за целите на проекта.
Нощувки:
2 нощувки за 25 души в гр. Смолян по ЗОП
Транспорт за 25 души по ЗОП

Партньори на проекта: