Описание на проекта

Описание на проекта:

Настоящият проект има за цел да организира и реализира „Национална академия по хирургия“. Академията ще се проведе на територията на Медицинският факултет към Софийският университет на 29.11-01.12.2019 година. Целта на тази Академия е била студентите медици да придобият нови знания , теоретични и практически, по хирургия , както и да разширят кръгозора си по темата – условие, което със сигурност ще повлияе кариерното развитие на бъдещите лекари.
Реализирането на този проект би допълнило часовете за практически упражнения по хирургия , в които, според реализаторите на проекта, не е отделено достатъчно време за усвояването на тези умения, които биха били безсъмнено от полза на един новозавършил медик, независимо от местоработата му. Добра хирургична култура, какъвто е стремежът на организаторите да се постигне, би била несъмнено незаменима част от практиката на всеки лекар.
Предвидените дейности ще бъдат извършени от екипа на доц. Горнев – завеждащ Клиниката по обща хирургия в УБ Лозенец.
За Юбилейното издание на Академията по Хирургия ще достигнем до всички специалности в Медицинските факултети в България.

Цели на проекта:

Конкретната цел на настоящият проект е организирането и провеждането на „Национална академия по хирургия“. Проектът ще се проведе на 29.11-01.12.2019 година на територията на Медицинския факултет към Софийския университет. За целта ще бъдат ангажирани учебни и анатомични зали, както и Аулата на факултета. Подробен план-график ще бъде изготвен допълнително и съгласуван с управлението на Факултета.

Целта на Академията е да предостави възможност на студентите от Медицинските факултети да придобият знания и практически умения, които да могат да прилагат в различни условия. Тези умения също ще им бъдат от полза в професионалния живот, както и предпоставка за изграждането на личността и увереността в знанията и способностите.Такива умения няма как да не останат незабелязани от менторите им в клиниките - безспорна детерминанта за изграждане на положително мнение. Хирургията във всичките си аспекти, корелира с почти всички медицински специалности. Именно поради тази причина, познания по хирургия, са неизменна част от обучението на един студент. В практиката на един лекар, медицинска сестра или друг медицински специалист независимо от специалността им . Академията е една невероятна възможност да се надградят базовите познания заложени в учебният план във всички акредитирани факултети по медицина. Реализирането й е от водещи , световно доказали се лекари и специалисти.

Задачи на проекта:

Програмата на академията ще включва две части - теоретична и практическа.
Теоретичната част ще се проведе в Аулата на УБ "Лозенец", която ще бъде структурирана в лекционна и дискусионна част. Лекторите ще запознаят аудиторията с основните и повратни точки по съответната тема, както и ще изясняват възникнали проблеми и ще дискутират въпроси, които касаят аудиторията. Ангажирането на участниците в практическите занятия ще се извърши като се разделят на малки групи, като всяка група ще има акредитиран асистент, който ще им демонстрира и дава насоки в изпълнението на практическите умения. След това ще се даде възможност на участниците да упражнят наученото. В хода на практическия модул всеки участник ще покрие предварително определена норма хирургически умения:
1. Възли и шевове;
2.Чревна анастомоза;
3.Чернодробна резекция;
4.Основи в кардиохирургията, байпас.
Основна задача на демонстраторите е индивидуално да следят развитието на всеки участник и да помагат в правилното изпълнение на упражненията.

Мото на Академията по хирургия е „всеки да се научи“. Асистенти ще бъдат хирурзи, специализанти и обучени студенти по медицина, работещи в различни отделения. Качеството на изпълнението ще се следи от доц. Горнев.

Целева група:

Основната целева група ще бъдат студентите от всички Медицински факултети в страната. В чест на Юбилейното издание на Академията по Хирургия, за първи път ще включим не само студенти по Медицина, а студенти от всички специалности от Медицинските факултети.
Записването ще бъде на безпристрастен принцип, като допускане до участие в Академията ще имат всички, които са се регистрирали по установеният ред.

График на проекта:

Дните на провеждане на проекта са: 29, 30 Ноември и 1-ви Декември 2019.
През месец Октомври:
Активна работа и подготовка на демонстратори, набиране на материали, необходими за изготвянето на "welcome package",покани, активен PR на самия проект и други задачи изникнали в хода на работа. Подсигуряване на залите и техниката (предоставена от факултета) за провеждане на събитието, както и проверка на тяхната изправност, изработване на визия на събитието, проследяване на регистрацията на участниците и работа с лекторите.
През месец Ноември:
Довършителна работа и подготовка.
През месец Декември:
Събиране на обратна връзка и изготвянето на отчетите

Необходими ресурси:

Организационен комитет: 30 души
Демонстратори: 16 души
Кетъринг: Обяд за 3 дни и по 2 кафе паузи на ден (общо 6)
Канцеларски и принтиране: Покани, списъци, програми, връзки за баджове, баджове и тн.
Медицински консуматив: игли, ръкавици, фибран, хигиенни материали и т.н.
Органи: Сърца, черни дробове, черва, крака и т.н.
Регистрация: "Welcome package", екипи, чаши и т.н.
Социална програма: Официална вечеря, покриваща куверт на участниците и на организационен комитет

Финансово описание на проекта:

Общо: 9 350лв (таван 9 500 лв)
Кетъринг: таван - 3 000 лв
-обяд, 3 дни за 120 участници
-кафе-паузи, по 2 на ден - 200 лв
-кафе, чай разтворими 750 пакетчета
-сладки и соленки 20кг
-минерална вода 400 бр бутилирана

Социална програма:таван - 3 000 лв
-официална вечеря
-коктейл

Канцеларски: 100 лв
- Връзки за баджове: 50 лв
- Копирни услуги: 50 лв

Медицински консуматив: 500 лв (таван 800)
-ръкавици, различни размери
-хирургични инструменти:скалпел, иглодържател, игли, конци, хирургични пинсети, анатомични пинсети, ножици
-фибран

Органи: 350 лв
-сърца:120 лв
-черен дроб:120 лв
-черва:50 лв
-свински крачета:60 лв

Регистрация:2 400 лв
-екипи за участниците: 20лв/бр, 120 бр: 95 студенти по медицина, 25 друи медицински специалисти
-керамични чаши на СС - 120 бр
-торбички на СС - 120 бр
-химикалки на СС - 150 бр
-папки на СС - 150 бр

Партньори на проекта:

Към дата на подаването на проекта, няма.