Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът включва дейности, планирани от Факултетния студентски съвет, които изискват финансиране, което Факултетът по химия и фармация не е в състояние да осигури.

Цели на проекта:

Цел първа: подобряване атмосферата във факултетната библиотека и осигуряване на допълнителни функции на територията й.
Цел втора: организиране на "Ден на студентите".
Цел трета: закупуване на офис оборудване за стаята на ФСС.
Основният ефект ще бъде сплотяване на студентската общност. По-високата посещаемост в библиотеката ще доведе до поповече социални интеракции между студенти. В "Денят на студентите" ще има лекции и дискусии на общи теми, в които ще се включват хора независимо от курс и специалност.
Наличието на мебели в офиса на ФСС ще улесни значително груповата работа между членовете му.

Задачи на проекта:

По цел първа: монтиране и включване към системата на 3 рутера в помещенията на библиотеката на факултета; подменяне на осветлението с такова най-подходящо за четене; осигуряване на достъп от компютрите на библиотеката до платформа за иновативни форми на самообучение по биохимични и фармацевтични курсове.
По цел втора: осигуряване на зали и кетъринг за събитието; селектиране на лектори и каненето им
По цел трета: пренасяне и монтиране на оборудването в стаята.

Целева група:

Целевата група са студентите от Факултета по химия и фармация.

График на проекта:

Всички задачи ще бъдат изпълнени в срок до края на октомври 2016г.

Необходими ресурси:

Техник, системен администратор, студенти-хамали, гост-лектори.
Кетъринг, информационни канали за достигане на студентите от факултета.

Финансово описание на проекта:

Виж приложената таблица.

Партньори на проекта:

Промените в библиотеката се случват с одобрението и подкрепата на библиотечният състав на Филиална библиотека Химия и фармация.

Файлове: