Описание на проекта

Описание на проекта:

International Biomedical Congress of Sofia (IBCS) е международен научен конгрес за медицина, фармация и дентална медицина, който ще се проведе между 15-и и 17-и ноември за четвърти път в София. Активното участие в конгреса дава възможност на студентите да представят свои научни разработки пред комисия от експерти в различни области на медицината, представяйки себе си и учебните си заведенния на международно ниво.

Цели на проекта:

Активно участие в IBCS с разработка на тема "The Obesity Paradox and problems of respiration in obese patients".

Задачи на проекта:

Събиране на информация, систематизирането ѝ и изготвянето на постер по темата, който ще бъде представен пред комисия в рамките на конгреса. За допускане до участие е необходимо изпращането на абстракт, който да бъде одобрен предварително. Абстрактът от разработката "The Obesity Paradox and problems of respiration in obese patients" вече е одобрен за участие от комисията на конгреса. Участието в конгреса включва и посещение на workshop-и и лекции, повишаващи компетентностите на студента.

Целева група:

Марина Димитрова, факултетен номер 70573, студентка четвърти курс в специалност "Медицина", Медицински факултет

График на проекта:

Конгресът ще се проведе между 15-и и 17-и ноември 2019.

Необходими ресурси:

финансови

Финансово описание на проекта:

такса за активно участие - 30 евро.

Партньори на проекта:

Файлове: