Описание на проекта

Описание на проекта:

На 21-23. ноември 2019г. за трета поредна година ще се проведе международният трансдисциплинарен симпозиум за студенти, преподаватели, и специалисти в различни области, Bioethics and Aporia of Psyche. Домакин, както всяка година досега, ще бъде хърватският център по биоетика и хърватското биоетическо общество. За първа година ще участват студенти от СУ „Св. Климент Охридски“ със свои разработки върху дестигматизация и интердисциплинарният дискурс между философията, психиатрията, психологията, и психотерапията. Студентите са Георги Павлов (бакалавър, III курс) и Василен Василев (бакалавърм III курс). Поради липса на финансиране от хърватските екипи, студентите на СУ се обръщат към Студентски Съвет с молба за финансова помощ за представянето на специалност Философия в международната конференция. Официалната страница на тазгодишната конференция: http://www.bioetika.hr/biaps/

Цели на проекта:

Проектът си поставя следните цели:
- Поредното участие на международен форум от страна на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и специалност Философия
- Представяне на общ проект от студентите под работното заглавие Remnants of the Real: Inner Experience and Trauma (работно заглавие)
- Усвояване на знания от страна на участниците в сферите на биоетиката, психологията, философията, психиатрията, психоанализата, изкуството, и др.
- Осъществяване на директен контакт с лекторите и участниците от чужбина, както и добиване на опит с оглед на комуникацията на друг език.
- Добиване на незаменим житейски и професионален опит от страна на участниците в общуването на международно ниво и участването на международни форуми.
- Запознаване на участниците с различни европейски и американски култури, както и осъществяване и поддържане на стабилна връзка с хърватското биоетическо общество.

Задачи на проекта:

- Представяне на собствените проучвания на участниците.
- Разширяване на познанията в сферите на биоетиката, психологията, философията, психиатрията, психоанализата, изкуството, и др.
- Запознанства със студенти и преподаватели от цяла Европа (Италия, Хърватия, Норвегия, Швейцария, и др.), както и отвъд океана (Бразилия)
- Отправяне на покана към преподаватели и студенти за участие в предстоящи академични събития в България.

Целева група:

- Георги Петков Павлов, III Курс Философия, ФФ, ф. № 3058, участвал в тазгодишното международно лятно училище по Биоетика в Сплит, Хърватия (2019), годишното лятно училище/конференция по медиевистика в Елена (2018-2019) организирано от доц. д-р Гергана Динева и проф. дфн. Георги Каприев, както и годишната хуманитарна конференция в Гьолечица (2018-2019).
- Василен Георгиев Василев, III Курс Философия, ФФ, ф. № 3057, участвал в тазгодишната международна конференция "Дионисиевите Традиции" във Варна, годишното лятно училище/конференция по медиевистика в Елена (2018-2019) организирано от доц. д-р Гергана Динева и проф. дфн. Георги Каприев, както и годишната хуманитарна конференция в Гьолечица (2018-2019).

График на проекта:

Конференцията Bioethics and Aporia of Psyche ще се състои от 21.11.2019 до 23.11.2019 г. в Загреб, Хърватия.
1. Отпътуване от София към Загреб (През Сърбия) на 20.11.2019
2. Престой от 4 нощувки в Загреб и участие в дейностите, предвидени от организаторите на конференцията.
3. Отпътуване от Загреб към София на 24.11.2019

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси са финансовите средства за пътуването и престоя на студентите, участващи в конференцията. Те са представени по-долу.

Финансово описание на проекта:

Транспорт: 2 x 100 лв. = 200 лв.
Нощувки: 8 x 30 лв. за нощувки = 240 лв.
Дневни: 3 х 200 лв. = 600
Общо: 1040 лв., по 520 лв. на човек

Партньори на проекта:

Проектът няма други партньори.