Описание на проекта

Описание на проекта:

С позволението на факултетен съвет и съдействието на студентския факултетен съвет, студенти от физическия факултет желаят да организираме събитие с цел запознаване първокурсниците със сградата на факултета, социализиране помежду им в условия, изпитващи умението им да работят в екип - способност от първостепенна важност, развиването на която е добре да се насърчава. Събитието ще бъде организирано около игра- “treasure hunt”, в която различни загадки от физично и математическо естество ще бъдат поставени в Б305, А205, А308 и района около ФзФ. За целта имаме нужда от позволение и осигуряване на достъп до съответните помещения. Като изходна точка ще бъде използвана и обновената читалня на първия етаж, в която ще бъдат подготвени други игри. Там ще бъде сервирана и малка почерпка.

Описание на състезателната отборна игра "Лов на съкровища":
1.Има няколко известни физици написани на листове, всеки участник взима лист без да вижда какво пише на него и с въпроси с отговори "да" и "не" трябва да познае кой е.
2. Ще бъдат сложени много листчета с числа на земята и играчите трябва да забележат числата на фибоначи и да стъпват само по тях за да преминат.
3. Задача с клечки за зъби в която от три триъгълника трябва да направят 4 с три движения.
4. Отборът застава върху найлон, целта е всички от отбора да стъпят на него и да го обърнат без да стъпват на земята.
5. Подготвени са и няколко задачи-въпроси от физично естество, на които отборът трябва да отговори
6. Ще бъдат представени експерименти на отбора и ще им бъдат задавани въпроси по тях.
Обмислят се да бъдат включени и други задачи.

Цели на проекта:

Опознаване на ФзФ от първокурсниците, запознанства, създаване на приятна атмосфера/среда за студентите.
Ползата от събитието ще бъде основно общуването с новодошлите в нашия факултет състуденти, от които тези, които изпъкнат с комуникативни и лидерски умения ще бъдат поканени да станат част от разширения състав на ФСС. Ще бъде даден пример за насърчаване инициативността на студентите и те ще имат шанс да общуват в неформална среда със свои колеги от горен курс и някои преподаватели.

Задачи на проекта:

Задачите на проекта са игри за сближаване, време за разговори с хора от горни курсове на които първокурсниците ще могат да задават въпроси и чрез отборната състезателна игра "Лов на съкровища" първокурсниците да опознаят по-добре факултета и колегите си.

Целева група:

Студентите, предимно първокурсниците във Физическия факултет.

График на проекта:

Еднодневно събитие на 07.10.2019 от 19:00ч.

Програма
Игри за запознаване
Лов на съкровища
Време за свободни разговори и бордови игри

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси са основно финансови, изложени във финансовото описание на проекта, също така позволение и осигуряване на достъп до стаи А205 и Б308 във Физическия факултет.

Финансово описание на проекта:

За осъществяване на проекта са необходими 350лв, разпределени както следва:

Плакати за разпространяване на информацията - 6лв, 7 бройки цветно принтиране А4 формат

Награди от играта Лов на съкровища
1во място - учебници по молекулна физика (4х25лв)
2ро място - ваучер за книжарница (4х20лв)
3то място - люлка на Нютон (4х12,90лв)
Общо 231,6лв за награди

Консумация
Чипсове, снаксове, солети - 30лв
Сладки, бонбони, бисквити - 20лв
Безалкохолни - 15лв
Хляб - 8лв
Салати, сосове - 10лв
Топла витрина - 15лв
Пластмасови вилици, чаши, чинии - 8лв
Общо - 106лв за консумация

Партньори на проекта:

Доброволци от ФзФ, който ще помогнат за организирането на игрите Бордовия клуб на ФМИ - за бордовите игри