Описание на проекта

Описание на проекта:

Международният доброволчески форум е събитие, което се провежда под различен надслов всяка година в Москва и други 6 града. Освен покриването на десетки различни теми за доброволчеството, форумът разглежда и проблемите на консолидираната демокрация, на международното развитие, на миграцията и ограничаването на популизма, водещ до международни конфликти. Като докторант от катедра Политология съм поканен да изнеса доклад за проблемите на популизма, които засягам в значителна степен в дисертационния си труд . От българска страна в политическия панел ще бъда единствен представител. Очаквам точно този политически панел от 3 години и силно се надявам Студентски съвет да ме подкрепи, за да мога да отида и да участвам.

Цели на проекта:

Целта на проекта е да допълня дисертацията си с ценен материал на база доклада, който ще изнеса на политическата част от форума.

Задачи на проекта:

Основните дейности ще са в изготвяне и представяне на доклада ми, дискусии и събирането на ценен материал за довършване на дисертационния ми труд, към месец февруари 2020г.

Целева група:

Целевата група съм аз самият, тъй като имам важна част отделена на Русия, която ще мога да довърша чрез това посещение.

График на проекта:

Политическият панел ще се състои на 3.12.2019 г. и ще бъде на най-високо ниво. На политическия панел на форума се очакват президента на Руската Федерация В. Путин, министърът на външните работи С. Лавров, представители на дипломатическия корпус. Това ще бъде най-високият подиум, който може да се даде на докторант и ще спомогне значимо за довършването на дисертацията ми.

Необходими ресурси:

Единствено финансови ресурси за път до Москва и обратно, за дневни и за виза.

Финансово описание на проекта:

Предвид, че организаторите са покрили настаняването и вътрешния транспорт, моля Студентски съвет да ми осигури билет отиване и връщане София-Москва, 4 дни дневни по 50 евро (предвид високия стандарт на Москва) и около 250 лв за виза.

Партньори на проекта:

Организаторите на място са покрили настаняването и вътрешния транспорт за 4 дни.