Описание на проекта

Описание на проекта:

SEEP е международна среща на всички EСН секции от Югоизточна Европа, която тази година ще се проведе в периода 31.10-03.11. в гр. Баку, Азербайджан . В събитието участват 10 държави - членки в организацията и по-конкретно локалните секции, каквато е и ЕСН Софийски университет. На срещата се обсъждат промени в структурата на организацията, гласуват се важни решения и се обменят добри практики между отделните секции. Като член на ЕСН Софийски университет, за мен би било привилегия да представя както организацията така и университета ни на това събитие.

Цели на проекта:

Целта на проекта е най-вече насочена към обмен на добри практики между секциите. На участниците в срещата ни е предоставена и възможността да придобием ценен опит, който след това да приложим на практика както с Еразъм студентите, които пристигат в университета, така и с членовете от ЕСН Софийски университет. По време на престоя ми в Баку ще работя и по създаване на споразумение между Софийски университет и университета ADA в Баку, тъй като такова до момента не е сключвано. Този университет е най-добрия в Азербайджан в областта на Публичните и международните отношения, бизнеса, информатиката и образованието. Взаимоотношенията между двата университета биха били много полезни като за студенти така и за преподаватели.

Задачи на проекта:

1. Създаване на връзка между Софийски университет и ADA University Baku.
2. Придобиване на добри практики, които да приложа при посрещането на международни студенти в нашия университет.
3. Придобиване на добри практики, които да приложа в работата си в ЕСН Софийски университет.

Целева група:

Международни студенти и студенти по обмен в Софийски университет.

График на проекта:

Срещата ще се проведе в периода 31.10-03.11. в Баку, Азербайджан.

Необходими ресурси:

Такса за участие в срещата и самолетни билети до и от Баку.

Финансово описание на проекта:

Софийски университет ще покрие таксата ми за участие(€85) както и около 70% (€360) от цената на билетите, които са на стойност около €500. За останалите 30% ще ми е нужно финансиране от страна на СС.

Партньори на проекта:

Софийски университет.