Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът е плод на представителите на ФСС при ФСФ. Замислен е като начин да привлече вниманието на първокурсниците и да ги ангажира в академичната обстановка още преди старта на учебната година. Идеята е чрез серия от събития да съберем голяма част от новоприетите студенти, да се запознаем и да им бъдем полезни. Подобен тип проекти се организират преди началото на учебната година във всички по-големи университети и са се доказали като позитивен модел в много други висши учебни заведения.

Цели на проекта:

Целта на събитието е първокурсниците да се запознаят едни с друг в неформална обстановка и да се сплотят като колектив. Искаме да ги поощрим да свикнат да излизат от зоната си на комфорт. Също да опознаят факултета и университета и разберат къде се намират важните за тях зали и центрове за информация. Искаме те да направят първата стъпка към активно участие в образованието си и да добият представа знанията, които им предстои да усвоят, като разберат възможностите си за професионално развитие с придобитите във факултета умения, както и върху какво трябва да наблегнат, за да се реализират като определен тип специалисти. Важно за тях е да разберат как да се ориентират в обстановката и да открият своето място във факултета. Второстепенна цел на събитието е да бъдат привлечени нови членове във ФСС от първокурсниците.

Задачи на проекта:

Популяризиране на събитието във ФСФ и СУ, чрез пилотното му стартиране.
Подсигуряване на медийно отразяване на самото събитие.
Да се създадат условия за изграждане на активен диалог между участниците посредством включването им в различни тиймбилдинг и опознавателни игри, отборно разрешаване на загадки, танци, състезателни турнири.
Срещи с хора от сферата на бизнеса и медиите в лицето на представители от спонсорите.
Да раздвижим студентите и да им предоставим условия за спортна активност.
Да се обогати културата и социалната дейност на студентите посредством лекции и структурирано представяне на полезна за тях информация.

Целева група:

Първокурниците на ФСФ

График на проекта:

Осъществяване на връзки със спонсори.
Финализиране на сценария на събитието.
Поръчване на консумативите за проекта
Пускане на официална регистрация за събитието и информирането на първокурсниците за това по имейл.
Очаквано пристигане на консумативите и наградите за игрите по проекта.
Уточняване на гости.
Окончателно организиране.
Организиране на доброволчески екип за дните на събитието.
Финализиране на кетъринга.
Финален списък с участниците в организацията на събитието.

График на събитието:

28 септември
Откриване + регистрация: до 10:00
Игра – „Открий флага“: 10:00 – 12:00
Посещение на библиотеката: 12:00 – 12:30
Обяд – 12:30 – 14:30
Бордови игри: 14:30 – 16:30

29 септември
Откриване и регистрация: до 10:00 Среща разговор с изявени студенти и преподаватели: 10:00 до 12:30
Обяд – 12:30 – 14:30
Разходка из София
Разходка из Студентски град и важните места там

Необходими ресурси:

Необходими ресурси:
Човешки ресурс:
20 доброволци

Материален ресурс:

Кетъринг:
- вода – 200 бутилки около 100 лв.

- храна за 100 души, за два дни – около 1000лв

- рекламни материали с логото на СС и ФСС – 300лв.

- канцеларски материали – (листи, дървени/пластмасови дръжки за флагчета, баджове, тефтери, маркери, моливи, папки) – 200лв.

- тениски с размер от S до XXXL – общо 100бр. – 700лв.

- бордови игри – бюджет до 400лв.

- други - непредвидени разходи, разходи за транспорт и хамалски услуги около 800лв.

Общо: около 3500лв

Други разходи като: напитки, награден фонд, стена за снимки, изработка на лого, закупуване на принтер, закупуване на мултимедия и др. ще бъдат осигурени от спонсор!

Финансово описание на проекта:

Необходими ресурси:
Човешки ресурс:
20 доброволци

Материален ресурс:

Кетъринг:
- вода – 200 бутилки около 100 лв.

- храна за 100 души, за два дни – около 1000лв

- рекламни материали с логото на СС и ФСС – 300лв.

- канцеларски материали – (листове, дървени/пластмасови дръжки за флагчета, баджове, тефтери, маркери, моливи, папки) – 200лв.

- тениски с размер от S до XXXL – общо 100бр. – 700лв.

- бордови игри – бюджет до 400лв.

- други - непредвидени разходи, разходи за транспорт и хамалски услуги около 800лв.

Общо: около 3500лв

Други разходи като: напитки, награден фонд, стена за снимки, изработка на лого, закупуване на принтер, закупуване на мултимедия и др. ще бъдат осигурени от спонсор!

Партньори на проекта: