Описание на проекта

Описание на проекта:

Люблянският университет навършва своята 100-годишнина и по този повод Студентският съвет организира конференция с делегати от студенстките съвети на всички славянски държави. Студентският съвет при СУ е единствената избрана организация, която да представлява България. Ние получихме покана от тях за учстие в конференцията, която ще се проведе от 18 до 22 септември 2019 г. Нужно е да бъдат изпратени двама делегати от Студенстки съвет на СУ.
Ние, Юстин Раку и Митко Маринов от комисията по пиар на Студенсткия съвет при СУ, смятаме, че нашето присъствие на конференцията би спомогнало за бъдещи контакти с най-големите студентски организации на славянските държави. На конференцията ще се дискутират проблемите и добрите практики с останалите университети, а ние имаме какво да научим и да представим. Като членовете, които най-дълго се занимаваха с имиджа на организацията през изминалия мандат, ние познаваме добре всички дейности на съвета и всички инициативи, които членовете му успяха да осъществят.

Поканата за конференцията, изпратена до Студенсткия съвет при СУ:

Greetings!

Since we have not received any answer to our previous e-mail, we are again kindly inviting you to mark the 100th anniversary of University of Ljubljana.
The Student's Council of the University of Ljubljana and Students' organization of Ljubljana are organizing an International Conference: Slavic Student Summit - Creating our future, which will take place from 18. September 2019 to 21. September 2019 .
We are kindly inviting you to send two delegates to represent your organization at the Conference, where all the important topics regarding educational system, student rights and the future of education is going to be discussed. All the expenses, except transportation, are going to be covered.
You can find all the aditional information and the indicative program of the Conference in the Invitational letter, attached in the appendix.
We would be grateful if you acknowledged the receipt of this e-mail by sending us a confirmation e-mail by 7th of August at latest. Please provide us with name and surname, date of birth, number of the document and the function of both delegates within your organization. Furthermore, in the reply e-mail please notify us if you need a visa in order to travel to Slovenia.
In the case that no one will be able to attend, please notify us as well.
Should you have any other questions in the meantime, do not hesitate to contact us.
Looking forward to your attendance at the Conference.

Yours Sincerly,
The organisation team

P.S.: If this e-mail does not concern you, we would kindly ask you to forward it to the right address

Цели на проекта:

Целта на конференцията е да се обмени опит между студентските съвети на най-големите университети в славянските държави и да се дискутират важни теми като:
- Образователна система в различните страни
- Студентските права
- Бъдещето на образованието в Европа
- Положителните и негативните страни на студентските организации
- Качество на висшето образование
- Социална позиция на студентите в обществото
- Прозрачност и корупция в студентските организации
- Студентска ангажираност в извънучебните дейности
- Доброволчество

Задачи на проекта:

Изпратените български делегати ще представят:
- Структурата на Студентския съвет при Софийския университет
- Начинът, по който той функционира
- Добрите практики на СС
- Трудностите пред студентската общност

Българските делегати ще придобият опит в управлението на студенстки организации от другите славянски страни.
Студенстки съвет на СС ще осъществи контакти със студенстките съвети на други страни, с които би могъл да си партнира за в бъдеще.
Популяризиране на дейността на Студентския съвет на СУ.

Целева група:

Целевата група на проекта са действащи, активни лица от комисията по пиар на Студенстки съвет - Юстин Раку и Митко Маринов, които ще обменят опит с колегите си от другите славянски държави. Косвена целева група са всички членове на Студенстки съвет, пред които ще бъде представено извършеното на конференцията и би могло да се усвоят и внедрят някои от добрите практики на останалите студенстки организации в Европа.

График на проекта:

- 7 август 2019 г. - записване за участие в конференцията.
- 18 септември 2019 г. - заминаване за Любляна, регистрация на делегатите
- 22 септември 2019 г. - край на конференцията; връщане обратно в България
- отчитане на проекта

Необходими ресурси:

- Двама делегати от Студентски съвет при СУ
- Презентация на Студенстки съвет при СУ
- Международна вечер, в която се представят културите на държавите участници

Финансово описание на проекта:

- Студенсткият съвет на Люблянския университет поема всички разходи свързани с престоя
- Закупуване на 2 двупосочни самолетни билета за двамата делегати по ЗОП - София - Любляна - София

Партньори на проекта:

- Студенстки съвет на Люблянския универистет - Студентски съвет на Софийския университет

Файлове: