Описание на проекта

Описание на проекта:

Името ми е Димитрий Дашинов и по настояще съм докторант по хидробиология към БФ. Занимавам активно с хидробиология от третия си бакалавърски курс насам. Основните ми интереси са в сферата на сладководните водоеми, като изследвам риби и дънни безгръбначни.
Освен с хидробиология се интересувам от комуникация на наука. Участвал съм в Биофест 2018, инициативи на катедра по хидробиология във Софийски фестивал на науката и в Музейко. Също така спечелих тазгодишното издание на конкурса на Британския съвет Лаборатория на славата (феймлаб), а това лято ще участвам в лятната школа на Американския колеж, преподавайки биология на английски на деца.

Настоящия проект се отнася за Централноевропейската Диптерологична конференция, която е международен форум в сферата на зоологията и екологията на двукрилите насекоми (разред Diptera; мухи) и ще се състои на 23 – 26 септември, 2019 в близост до гр. Пропад, Словакия. Линк към конференцията може да видите тук http://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-biologie-a-ekologie/veda-a-vyskum/konferencie/the-10th-central-european-dipterological-conference/

Тази конференция ми дава страхотна възможност да популяризира резултатите си от магистърската ми дипломна работа. Защитих успешно през 2016г. магистърска диплона работа за хидрофауната (риби и дънни безгръбначни) от Национален парк Централен Балкан. Резултатите ми включват интересни и ценни данни за водните двукрили от парка, включително нови видове за България и ценни сведения за екологията на групата. Форумът събира биолози експерти по една от най-разнообразните и интересни групи безгръбначни - разред Двукрилите (Мухи). Имам силното желание да популяризирам данните от нашите национални защитени територии на този форум. Също така се стремя да установя ценни контакти с диптеролозите от Европа с идеята за бъдеща научно сътрудничество. Това ще е много добро продължени на един workshop, който посетих в началото на 2017 за определяне на водни ларви на двукрили (в частно семейство Chironomidae). Разчитам да си тренирам презентаторските умения на конференция като ще участвам с устен доклад.

Вече съм се регистрирал за участие в конференцията, прилагам официално одобрение от организаторския колектив. Опитах се да спечеля финансиране от Докторантския Център, но ми бе отказано поради причината, че той преустановява дейностите си в края на юли, а тази конференция е чак края на септември.

Прилагам:
1) покана от организаторите на конференцията; 2) Актуално CV; 3) Чернова на публикацията, която ще се презентира на конференцията; 4) Информация за таксата на конференцията и настаняването; 5) сертификат от участието ми в workshop за определяне на сем. Chironomidae (Diptera); 6) Сканирана заповед за зачисление, която доказва, че съм редовен докторант.

Цели на проекта:

Основаната цел на настоящия проект да представя и популяризирам данните от Национален парк Централен Балкан на Централноевропейската Диптерологична конференция.
Допълнителните цели на проекта включват установяване на връзка и колаборация с другите експертите участващи във форума.
При одобрение на проекта естествено ще упомена подкрепата на Студентския съвет по време на презентацията ми на конференцията.

Задачи на проекта:

Задачите на проекта включват: 1) подготовка на статия за публикация; 2) подготовка на презентация за представяне на Диптерологичната конференция; 3) Участие в Централноевропейската Диптерологична конференция; 4) Събиране на ценни контакти и опит от този международен форум.

Целева група:

Учени интересуващи се от зоологията и екологията на разред Двукрили, но също и еколози, хидробиолози и природозащитници.

График на проекта:

До 16ти август – подаване на резюмето на презентацията;
На 22ри (вечерта) – полет до Словакия;
На 23 (сутринта) – пристигане в Пропад;
23 - 26 – участие в Централноевропейската Диптерологична конференция;
26 – отпътуване на България.

Необходими ресурси:

Необходимия ресурс е финансов - дневни, квартирни и такса за участие в конференцията.
*Знаейки трудноста с фирмите за обществените поръчки предпочитам сам да си покрия самолетните билетите, ако това не е проблем за вас.

Финансово описание на проекта:

Такста за участе е 70 евро за докторанти
Настаняването в хотела (всъщност хижа в планината Татрите Словакия) е 20.50 евро на вечер
Бих се радвал на 35 евро дневни (поне толкова щяха да ми дадат от Докторантския център)

Партньори на проекта:

Файлове: