Описание на проекта

Описание на проекта:

Закупуване на кошчета за отпадъци, които да се поставят пред 17-те входа на общежитията на Софийски Университет. Монтирането им е с цел опазване на околната среда и един по-чист Студентски.
От край време в Студентски град съществува проблема със замърсяването непосредствено пред входовете на блоковете, поради факта, че няма нужните съоръжения, които да редуцират отпадъците, състоящи се най-вече във фасове и дребни боклуци.
Смятаме, че със закупуването на подходящи контейнери този проблем ще бъде максимално решен и околоблоковите пространства ще бъдат много по-приятни за живущите.

Цели на проекта:

1. Разполагане на съоръжения, необходими за спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
2. Спазване на хигиена около входовете на СУ и опазване на околната среда.
3. Подобряване изгледа на Студентски град, опазване на зелените площи

Задачи на проекта:

Да се разположат кошчета (контейнери) за отпадъци пред всички входове на Софийски университет "Св. Климент Охридски", две пред двата входа на блок 42Б. Да се намали наличието на неразградими отпадъци около входовете на всички блокове на Софийски университет в Студентски град, като по този начин ще се облагороди екологичната обстановка на прилежащите части към блоковете на Алма Матер.

Целева група:

Всички студенти, настанени на общежитие, учащи в Софийски университет, гости, администрация и други.

График на проекта:

Първи етап - проучване и избор на фирма за доставка на необходимите съоръжения.
Втори етап - проучване на необходимите места, където да бъдат разположени вече закупените съоръжения.
Трети етап - докладване на резултатите.

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси по горе описания проект се изразяват в две насоки - финансови - 2520 лева, човешки ресурси - за монтиране на закупените контейнери.

Финансово описание на проекта:

Необходимата обща сума от 2520 лева (18 кошчета по 140 лева = 2520 лева ). Сумата от 2520 лв. следва да бъде осигурена частично от бюджета на Студентски съвет на Софийски университет и Поделение "Социално-битово обслужване", в съотношение 1:1.
Поради липса на обществена поръчка, която може да достави и изпълни обезпечаването по проекта, предлагаме да закупим кошчетата от фирма ТИТАН и да ги заплатим по фактура.

Партньори на проекта:

Поделение "Социално-битово обслужване" ще подкрепят проекта финансово в размер на 50% от стойността на проекта (услуга) и осигуряването на човешки ресурс за монтиране.

Файлове: