Описание на проекта

Описание на проекта:

Обучението HEPTA (Hands-on Education Program for Technical Advancement)-Sat (http://unisec.jp/serviceen/heptaen.html + приложение HEPTA_v4.3_e.pdf), разработено от д-р Масахико Ямазаки от университета Нихон - Япония, е замислено като начин за запознаване на специалисти, студенти и дори гимназисти с основното устройство и функции на всеки спътник. В рамките на няколко дни, участниците в обучението трябва да сглобят малък учебен спътник, който съдържа всички базови подсистеми - за обработка на данни (компютър), комуникация (антена), управление на енергетичния баланс (батерия, слънчев панел и контролер), ориентация (магнитометри, GPS-сензор, жироскопи) и полезен товар (камера). В последния етап участниците разработват свой експеримент със спътника и представят резултатите пред останалите.

Обучението изпъква с това, че предоставя възможност на студенти да придобият практически опит в проектирането и програмирането на спътници. Понастоящен този достъп е силно ограничен дори и за развити страни като Германия, Франция, Англия и други, тъй като местата, където се строят спътници, са малко, а оборудването, свързано с този процес, е изключително скъпо. В България тази възможност на практика липсва.

За щастие HEPTA-Sat обучението стигна и до България през октомври 2017. Домакин на обучението беше Физически факултет при СУ с основен организатор доц. д-р Пламен Данков, но инструкторите бяха японски специалисти поради липса на български сертифицирани такива. Обучението продължи 5 дни и в него взеха участие 18 души от няколко български университета и институти на БАН, разпределени в 6 екипа по трима. Сред тях е и Стоил Иванов, понастоящем докторант втора година във Физически факултет при СУ (приложен сертификат Stoil Ivanov - HEPTA-Sat certificate.pdf).

Поради високото представяне на Стоил Иванов, той беше поканен като инструктор-асистент на HEPTA-Sat обучение, проведено в Международния Космически Университет (ISU) в Страсбург, Франция, през ноември 2018, под ръководството на д-р Ямазаки. Вследствие Стоил Иванов е поканен да вземе участие в обучение за инструктори и съответно да бъде сертифициран като HEPTA-Sat инструктор в периода 19-30 август 2019 (приложена обява CLTP10.pdf) в Чиба, Япония, където е базиран основният екип на обучението. Стоил Иванов получава пълна стипендия за участие, като организаторите поемат и разходите за нощувки за целия престой, както и половината самолетен билет (приложена покана Invitation Letter Ivanov.pdf).

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е HEPTA-Sat обучението да стане по-достъпно за български студенти с интерес в космическите технологии и полагането на основите за изграждане на българска университетска космическа общност. Това се планира да се осъществи чрез провеждане на периодични обучения с домакин Физически факултет при СУ, но и чрез разработване на нови курсове, които да станат част от магистърската програма „Аерокосмическо инженерство и комуникации“, ръководена от доц. Пламен Данков. Първа важна стъпка към постигането на тази цел е изграждане на български инструкторски екип. В момента такава възможност е предоставена на Стоил Иванов директно от създателите на обучението.

Задачи на проекта:

Придобиване на задълбочени знания и практически опит относно:
- планиране на космическа мисия;
- проектиране на спътникови подсистеми: захранване, комуникация, навигация, контрол и управление и др.;
- управление и проектиране на полезен товар;
- интеграция (сглобяване) на спътникови подсистеми и полезен товар;
- тестване на спътникови подсистеми;
- програмиране и управление на спътников бордови компютър.

Разпространяване на придобитите знания и практически опит чрез подготовка на нови магистърски курсове и организиране на периодични обучения, достъпни за всички студенти на СУ с интерес в областта.

Целева група:

Студенти с интерес към спътниковите технологии от Физически факултет и други факултети на Университета.

График на проекта:

18 август 2019 – пътуване от София до Токио
19-30 август 2019 – провеждане на обучението
31 август 2019 – връщане в София

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси са основно финансови. Голямата част от тях са поети от организаторите, както следва:
- половината от двупосочния самолетен билет (в момента цената на целия билет е около 950 евро);
- такса правоучастие – 330 000 йени (2960.5 евро);
- нощувки от 18 до 31 август 2019.
За останалите разходи е необходима подкрепа от текущия проект.

Финансово описание на проекта:

За осъществяване на проекта са необходими общо около 1102 евро, разпределени както следва:
- половината от двупосочния самолетния билет (в момента цената на целия билет е около 950 евро), другата половина от самолетния билет се поема от организаторите на обучението;
- дневни: 14 дни (от 18 до 31 август) х 5500 йени на ден = 77 000 йени (данни според Кодекса на труда - Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина), към 10 юни 2019 тази сума отговаря на около 627 евро.

Партньори на проекта:

Съфинансирането се осъществява от организаторите на HEPTA-Sat обучението и е подробно описано в точката „Необходими ресурси“.

Файлове: