Описание на проекта

Описание на проекта:

Асоциацията на студентите по медицина в България е член на Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина (IFMSA). Чрез IFMSA се открива възможност за всеки активен студент по медицина да развива своите професионални и научно-изследователски умения в чужбина. Между 123 държави-членки на IFMSA се сключват договори, чрез които става едномесечен обмен на студенти: за всеки заминал в съответната държава студент, идва тук чужденец. Местата за обмен са изключително малко на фона на хилядите студенти по медицина в България и е истинска привилегия за всеки учащ да преживее това приключение. За МФ това са единствените обмени, защото Еразъм + обмени няма.
Това ще бъде моят втори обмен по тази програма, като тази година съм одобрена за професионален обмен в Лисабон, Португалия през август месец във отделение "Вътрешни болести" на Centro Hospitalar de Lisboa Central.

Цели на проекта:

Целта на обмените е да позволи на бъдещите лекари да опознаят различните здравни системи, защото IFMSA вярва, че днешните активни студенти, са утрешните политици, които ще градят по-стабилна и по-съвършена здравна система в своите държави. Именно затова всеки професионален обменник става част от истинската работна среда за месец в избралата го болница. Опознавайки системата, пациентите, нивото на обществената здравна култура, си даваме реална мярка за здравното развитие в България и възможност да помислим за подобряването и развитието й. Отделно от всичко това, обмените целят да ни развият като по-добри професионалисти. Поставен извън зоната на комфорт за един месец, решавайки здравните проблеми на болни заедно с ментор, резултира в по-подготвен лекар.

Вече като клиничен студент на МФ, изучавал "Пропедевтика на вътрешните болести" аз ще мога да упражня наученото през тези два семестъра в реална среда. Вярвам, че най-вече теоретичните ми умения ще срещнат практическо упражнение. Клиничното ми мислене за установяване на диференциална диагноза, терапия и грижа, ще бъде все по-професионално.

Също така, срещайки различни клинични случаи, се открива потенциална възможност за научно-изследователска работа. Проучване на рядка болести или нестандартна терапия за често срещана болест, би било чудесна тема за постерна сесия на всяка една медицинска конференция.

Задачи на проекта:

- снемане на анамнеза
- снемане на пълен статус на пациентите
- назначаване на изследвания: лабораторни/ образна диагностика и т.н.
- назначаване на терапия
- грижа за пациента до края на пребиваването му в болницата
- извършване на контролни прегледи

- пряко комуникиране с ментор
- опознаване на лекарския екип
- опознаване на останалите чуждестранни обменници

Целева група:

Студенти по медицина

График на проекта:

Всеки делничен ден по 6 часа.

Необходими ресурси:

Необходими финансови ресурси за пътни разходи.

Финансово описание на проекта:

Имам нужда от вашата финансова подкрепа за покриване на двупосочен билет София - Лисабон. Датите на заминаване и прибиране ще бъдат уточнени възможно най-скоро с организаторите.

Партньори на проекта: