Описание на проекта

Описание на проекта:

Проект по предприемачество и иновации, воден от Stanford D.School, за креативни и предприемчиви студенти. След успешното му завършване трима студенти от Стопански Факултет бяха поканени на ежегодната среща на членовете на проекта, в Станфорд, Калифорния, където натрупахме опит, вдъхновение и идеи от други студенти, както и от професори на Станфордския университет и високо поставени лица от големи компании като Google, Tesla и др. След блестящото представяне в САЩ, сме поканени и на европейската сбирка на проекта в Твенте през месец август, където ще можем да представим и проекта, който беше завършен благодарение на вдъхновението и идеите, натрупани от сбирката в Америка, а именно – първото творческо споделено пространвство в кампус на университет в България – Гаража.

Курсът в Твенте е разработен от студенти за студенти под ръководството на Маша ван дер Воорт, професор от Human Centered Design. Ще имаме възможност да споделим нашия опит със студентите с цел излизане от зоните на комфорт и започване на учене на нови неща и развитие на нашите умения заедно. Курсът включва посещения на компании, където се срещаме с лидерите на индустриите, както и разговори с млади предприемачи, които ще споделят най-добрите практики и ще разкажат за действията, които трябва и не трябва да се правят при започването на всяка кариера. Ще имаме възможност да разговаряме с влиятелни местни личности, които ще споделят своя опит в стратегическото си общуване. Ще проучим устойчивото развитие в региона, както и практиките за иновации и предприемачество в някои от водещите европейски компании. Ще използваме дизайн мисленето, за да разберем нуждите на бизнес участниците и да развием устойчиви решения на възникнали проблеми.

Този курс е организиран съвместно от University Innovation Fellows (UIF) Твенте, група студенти, които са посещавали програмата за иновации и предприемачество, организирана от Станфордския университет.

Цели на проекта:

В края на курса ще можем да разбираме и прилагаме техниките за дизайнерско мислене, използвани в Design Lab на университета в Твенте. Тези техники ще ни осигурят солидна основа за изграждане на решенията за сложни проблеми. Преди да можете да откриете решение, трябва да разберете обхвата на проблема и нуждите на заинтересованите страни. Ще се научим как да използвате техники, използвайки креативност си и да преобразуваме творческите си идеи в новаторски решения. Ще научим и обсъдим отговорността за иновациите. Курсът ще разгледа и етиката, свързана с иновациите, и по-специално отговорността за възможните странични ефекти, причинени от иновациите. В края на курса ще получим всички умения и знания, за да търсим на стратегическо ниво целия процес на комплексно решаване на проблеми.

Задачи на проекта:

Курсът ще се фокусира върху подобряването на следните умения:
Дизайнерско мислене
Решаване на проблеми
Дефиниране на обхвати на проблема
Аналитично мислене
Ефективна комуникация
Представяне на идеи
Прототипиране
Отговорни иновации
Създаване на доверие
Мултидисциплинарно сътрудничество

Методите и различните начини, по които ще бъдат подбрени уменията на участниците са:

Участие в уъркшопи по предприемачество
Представяне на завършени проекти, чиято идея е инспирирана от програмата
Нетуъркинг с хора от бизнес сектора
Вдъхновяващи презентации на млади предприемачи
Поредица от семинари, които ще тренират уменията
Идентифициране на нуждите на заинтересованите страни
Дизайнерско мислене
Критично мислене и рефрейминг
Умения как да превърнете вашите идеи в реалност
Прототипиране
Пичинг на идеите

Целева група:

Стопански Факултет, развитието на общността от млади, будни, иновативни, амбициозни и предприемчиви студенти на СУ

График на проекта:

скрийншот

Необходими ресурси:

:)

Финансово описание на проекта:

Такса участие (750евро + 350евро студентско общежитие)
Нужни са по 1100евро за студент = 2200евро общо

Партньори на проекта:

BEC - Bulgarian Entrepreneurship Center Стопански Факултет Бизнес Клуб

Файлове: