Описание на проекта

Описание на проекта:

Професионален стаж в болница в Индонезия за един месец, осигурен от обменна програма на Асоциация на студентите по медицина в България.

Цели на проекта:

Стажът в болница за студенти по медицина осигурява развитие на практическите умения, необходими на бъдещите специалисти (работа с пациенти, венопункция, ЕКГ и други). Целта на стаж, проведен в друга страна, е да разшири кръга от познания относно извършването на подобен тип процедури в други страни и придобиване на опит от бъдещите лекари. Развива се поглед върху чуждестранни здравни системи, което може да способства за подобряване на методите и системата на здравеопазването и в България. Същото бива двустранно - предава се опит от собствената държава към тази, в която се извърша стажът.
Стаж в страна като Индонезия може значително да разшири медицинските умения и познания. Той предоставя възможност за сблъскване със заболявания, характери само за дадената географска ширина. Това включва редица тропически болести, които специалистите не биха могли да наблюдават, разпознаят и лекуват в противен случай. Този опит може да бъде споделен с останалите студенти по медицина, което ще подобри познанията и подготовката на възпитаниците на медицински факултет към Софийски университет.

Задачи на проекта:

Стажът обхваща период от един месец, за който има изготвен график от клона на АСМБ в съответната държава, който включва овладяване на различни практически умения, свързани с медицинската професия: снемане на анамнеза, изготвяне на статус, венопункция, ЕКГ и др. Наблюдават се методи и практики, провеждани в друга държава с последващо споделяне на опит с цел подобряване на здравеопазването в страната.

Целева група:

Медицинският стаж засяга пряко студента по медицина, който заминава за съответната държава, обогатявайки значително неговите практически умения и опит. След като той се върне, опитът му се споделя с останалите студенти по медицина, а практическите умения могат да се предадат под формата на трейнинг/уъркшоп.

График на проекта:

Стажът обхваща периода 1-31 август.

Необходими ресурси:

Необходимо финансиране за закупуване на самолетен билет за съответната страна (Индонезия).

Финансово описание на проекта:

Двупосочни самолетни билети до Индонезия за съответния период (1-31.08) възлизат на стойност до 2000лв.

Партньори на проекта: